COVID-19 gooit het roer definitief om naar digitale versnelling in de zorg

De zorgsector is helemaal klaar voor een ommezwaai. Onder invloed van de vergrijzing, de hogere zorgverwachting en het tekort aan zorgprofessionals was de technologische versnelling immers ook vóór COVID-19 al ingezet. Maar de pandemie plaatste de digitale trend wél hoger op de publieke agenda. Ook onze openheid voor technologie kreeg een boost door het virus. Zo steeg bijvoorbeeld de digitale geletterdheid van senioren opvallend. Tijdens de lockdowns was technologie dan ook vaak de enige manier om het contact met (klein)kinderen te onderhouden. Samengevat, zorgde de pandemie voor een sociaal geëngageerd, meer wijdverspreid gebruik en een versnelde acceptatie van technologie, die nu ook echt ingezet wordt in functie van de mens.
Het initiële wantrouwen tegenover nieuwe technologieën werd dus positief bijgesteld, terwijl de zorgsector meer dan ooit de nood voelt om te veranderen. Dit creëert een ‘perfecte storm’ voor een digitale zorgversnelling. En doordat technologie steeds meer ingeburgerd raakt, krijgen digitale pioniers zoals Jane de kans om te bewijzen dat het inzetten van technologie de levenskwaliteit en gemoedsrust van alle betrokkenen exponentieel de hoogte in duwt. Technologische oplossingen als Jane dragen bij aan het mentaal welzijn van senioren doordat ze hen, naast zekerheid en gemoedsrust, ook toegang geven tot intensere en meer betekenisvolle contacten. Zo kan technologie onverwacht zelfs meer intimiteit creëren.
WAAROM (NIET)?
De drijvende kracht achter deze digitale (r)evolutie is tweeledig. Enerzijds is er de groeiende nood van senioren en chronisch zieke patiënten om langer zelfstandig thuis te wonen. Anderzijds zet de hoge bezettingsgraad van woonzorgcentra en het tekort aan professioneel en kundig personeel de zorgsector zwaar onder druk. Gelukkig zet behoudsgezindheid steeds minder een rem op innovatie, net omdat de digitale geletterdheid van de bevolking is gestegen. Niets staat ons dus nog in de weg om de digitale transformatie helemaal uit te rollen.
Of toch? Want dit alles betekent natuurlijk nog niet dat mensen ook vertrouwen hebben in nieuwe technologieën. En dat is meteen één van de grootste uitdagingen van dit toekomstbeeld voor de zorgsector. Daarnaast moeten we ook af van het idee dat technologie duur zou moeten zijn, en zijn vlotte integratie en implementatie, vlekkeloze privacy en intuïtief gebruiksgemak onmiskenbare voorwaarden voor de digitale versnelling.
HET ZORGMODEL VAN DE TOEKOMST
De meest future-proof manier om de ingezette versnelling toe te passen, is in een ecosysteem met hybride zorg. In plaats van de keuze te maken tussen thuis of in een WZC wonen, geeft een hybride methode veel meer vrijheid aan zorgverlener én zorgbehoevende. Door de introductie van zorgprofessionals in de zorgkring van de thuiswonende senior, wordt de scheidingslijn tussen beide opties minder scherp. Zo verloopt de gewenning van de senior aan professionele zorg veel organischer. De technologie werkt complementair met zorgprofessionals samen, gebruiksgemak staat daarbij op nummer één. Gebruikers moeten dus niet specifiek geschoold zijn om met onze oplossing te werken. Bovendien is privacy een absolute non-negotiable. Alleen zo is onze oplossing veilig en toegankelijk voor iedereen.
Voor de toekomst mikken we met Jane dus op het ontzorgen van alle betrokkenen in de zorgketen. We willen door meer inzichten nóg betere en preventieve zorg mogelijk maken, het zorgpersoneel ontlasten en hen helpen met het prioriteren van hun zorg. Kortom; we willen een positieve impact hebben op de peace of mind van alle actoren.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.