Typ om te zoeken

In the spotlight Innovatie

Dringende oproep voor universele traceerbaarheid van alle COVID-19 vaccins

Delen

Wereldwijd staan we voor een COVID-19 vaccinatieprogramma op ongeziene schaal, met nieuwe vaccins en nieuwe distributiekanalen.

Hoe kunnen we opvolgen wie welk vaccin wanneer toegediend kreeg? Een artikel in het medisch tijdschrift Vaccine doet een oproep aan alle betrokken partijen:

 

Een nauwkeurige registratie van elk toegediend COVID-19 vaccin is cruciaal om de doeltreffendheid, veiligheid en echtheid van elk type vaccin te monitoren.

 

Voor dergelijke wereldwijde, uniforme registratie is een internationaal systeem nodig. Dat kan gebeuren d.m.v. wereldwijd unieke identificatienummers, gekoppeld aan nationale erkenningsnummers, die als barcode op de verpakking en op het vaccin gedrukt worden.

Die barcodes kunnen aangeven over welk product het gaat, wanneer het is gemaakt (lotnummer), en kunnen een controlenummer bevatten dat de echtheid garandeert. Door middel van een eenvoudige scan bij toediening kan deze informatie makkelijk worden opgeslagen in een nationaal register en in het medisch dossier van de gevaccineerde. Deze laatste kan ook een betrouwbaar certificaat krijgen, voor gebruik bij reizen of in geval van  symptomen.

Bedrijven en overheden aarzelen nog om een dergelijk systeem op te zetten.

Alleen met een degelijk registratiesysteem kunnen we op efficiënte wijze het gebruik, de echtheid, de werkzaamheid en veiligheid van COVID-19 vaccins in ons land en wereldwijd volgen.

Transparant en optimaal gebruik van gezondheidsdata

Optimaal gebruik van gezondheidsdata biedt enorme kansen om zorgkwaliteit te verbeteren en onderzoek te ondersteunen. Cruciale voorwaarden zijn vertrouwen in het naleven van persoonlijke privacy en kwaliteit van de gezondheidsdata.


Over i~HD

Eerste auteur van dit artikel, Professor Robert Vander Stichele, Dienst Klinische Farmacologie van de Universiteit Gent, is senior onderzoeker bij The European Institute for Innovation through Health Data (i~HD). i~HD is een onafhankelijke non-profit organisatie die gezondheidszorg en -onderzoek bevordert via optimaal gebruik van gezondheidsdata, met focus op de kwaliteit en veiligheid van die data. Als multi-stakeholder organisatie verenigt i~HD alle belanghebbenden in een neutraal forum om samen een sterk Europees ecosysteem rond gezondheidsdata uit te bouwen.

www.i-hd.eu

Over UNICOM (Horizon 2020 IA – 875299)

De meeste auteurs van dit artikel nemen deel aan het Europese project UNICOM, en aan de Brighton Collaboration, een internationale taskforce voor vaccinatieveiligheid.

UNICOM is een E.C gesubsidieerd project dat patiëntenveiligheid wil verbeteren door de invoering van een unieke, wereldwijde IDMP-standaard voor geneesmiddelen (IDentification of Medicinal Products). UNICOM krijgt hiervoor steun van het Europese onderzoeks- en innovatieprogramme Horizon 2020 research and innovation programme. i~HD staat als consortiumpartner in voor o.a. betere medicatie-informatie met het oog op een betere farmacovigilantie en geneeskunde op maat.

www.unicom-project.eu

Het volledige artikel

Toegang tot het artikel in Vaccine, via Elsevier Science Direct:

https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2020.11.055

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *