COVID-patiënten professioneel opgevolgd via telemonitoring

AALST- Mederi, een erkende dienst voor zelfstandige thuisverpleegkundigen, stapt samen met de Huisartsenkring Aalst, de Aalsterse ziekenhuizen OLV en A.S.Z., de zorgcentrale Z-plus, de leverancier van telemonitoring technologie Remedus en thuiszorgorganisatie i-mens in een pilootproject van het RIZIV waarbij COVID-19-patiënten via telemonitoring veilig van thuis kunnen worden opgevolgd.
Met het proefproject willen de initiatiefnemers de meerwaarde van telemonitoring aantonen in de eerstelijnszorg. De professionele zorgopvolging op afstand moet de huisartsen ontlasten en bevestigde COVID-19-patiënten langer op een veilige manier thuis in hun vertrouwde omgeving te houden, waardoor ook de spoeddiensten worden ontlast. Ten tweede creëren we ook meer capaciteit in de ziekenhuizen door patiënten vervroegd veilig onder telemonitoring thuis te laten herstellen.
Artsen kunnen patiënten aanmelden voor dit telemonitoring zorgtraject via de zorgcentrale Z-plus. De verpleegkundigen van de zorgcentrale informeren iedere patiënt en na instemming ontvangt de patiënt thuis een telemonitoring-box. Deze bevat meetapparatuur waarmee de patiënt zelf bepaalde parameters zoals zuurstofsaturatie, ademhalingsfrequentie, hartslag en temperatuur kan meten. Indien nodig krijgt de patiënt ook een tablet om via beeldbellen hulp te krijgen bij het gebruik van de apparatuur. Ook de thuisverpleegkundigen van Mederi en/of i-mens kunnen als begeleiding worden ingeschakeld. De gegevens worden automatisch opgeladen in een beveiligd dataplatform RemeCare. De centralisten van Z-plus volgen de patiënten nauwkeurig 24/24 vanop afstand, samen met de overige zorgpartners.
Het zorgtrajectbeheersysteem RemeCare, ontwikkeld door Remedus, geeft zowel de patiënt, de mantelzorgers als alle zorgverstrekkers van het multidisciplinair zorgteam de toegang tot de relevante gezondheidsgegevens en informatie.
Via de app van RemeCare heeft de patiënt een veilige toegang tot het zorgpad-dagboekje dat hem/haar gidst doorheen de dagelijks geplande metingen van vitale parameters en symptoomregistraties.
Naast de patiënt kunnen ook alle betrokken zorgverstrekkers hun zorgprestaties, observaties en medicatietoedieningen registreren in RemeCare. De verantwoordelijke zorgverstrekker wordt op het juiste moment op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in de gezondheidstoestand van de patiënt en kan de behandeling beter en sneller afstemmen op de individuele noden van de patiënt. Het medisch dashboard helpt de zorgverstrekker om in één oogopslag een goed beeld van de gezondheidstoestand van de patiënt te krijgen waardoor veel gerichter een (tele)consultatie gerealiseerd of een beslissing vanop afstand kan worden genomen. In dat opzicht is telemonitoring iets waar Mederi, i-mens, Remedus en de andere zorgpartners ook naast COVID-19 mee aan de slag willen.

Enkele reacties van de initiatiefnemers:
“Met de implementatie van dit transmuraal zorgtraject onderstreept Mederi zijn visie als voortrekker om de steeds veranderende noden van de zelfstandige thuisverplegingspraktijk om te zetten naar een eerstelijnspraktijk van vandaag en morgen.”, zegt Willy Vertongen, CEO Mederi.

“Het is geruststellend zowel voor de patiënt, de familie en het verzorgend team waar die ook zit, dat je thuis goed kan worden opgevolgd”, zegt Julie Wyffels van Z-plus. “Een mooie hybride samenwerking tussen zorg op afstand en zorg thuis.”
“COVID-19 was en is een echte gamechanger in de zin dat bepaalde tendensen (telegeneeskunde/- zorg, interdisciplinair overleg, …) versneld ingang vonden en algemene praktijk werden. De ban op elektronische communicatie is (waarschijnlijk) definitief doorbroken. Daarnaast is een zorgtraject altijd een goede gelegenheid om goede, concrete afspraken te maken tussen de verschillende disciplines op de werkvloer. Dit project komt daarin tegemoet aan de nood tot het efficiënter maken van de zorg. De winst zit daarbij vooral in het beter gebruik van de middelen, de patiënt staat meer centraal en wordt meer zelfredzaam. Dit allemaal zonder in te boeten aan kwaliteit van zorg. Dat de huisarts zich in het opnemen van de centrale rol in de eerstelijnszorg gesteund weet door enerzijds een aantal ogen, oren en handen aan het bed van de patiënt, anderzijds door de ruggensteun van de specialisten in de tweede lijn, kan ons als huisartsen alleen maar gelukkig stemmen.” (Dr. Marc Amant, voorzitter Huisartsenkring Aalst).
Dr. Piet Vercauter, longarts OLV Ziekenhuis: “Dankzij deze oplossing kunnen wij COVID-patiënten die bij ons zijn opgenomen op een veilige manier sneller terug naar huis laten keren. Omwille van de preventiemaatregelen is er immers geen bezoek mogelijk tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, en dat is soms zwaar om dragen. Bovendien kunnen we dankzij deze oplossing het aantal bedden dat we voor COVID-patiënten reserveren in ons ziekenhuis enigszins beperken, waardoor die beschikbaar blijven voor de reguliere zorg aan niet-COVID-patiënten”.
“Dankzij telemonitoring kan je zowel klachten als verschillende parameters vanop afstand continu en eenvoudig opvolgen. Zo is er 24/7 zicht op de gezondheidstoestand van patiënten in thuissituatie. Het is geruststellend voor patiënten dat ze weten dat een medisch team vanop afstand over hen waakt en bereikbaar is voor hun vragen, zowel tijdens hun ziekte als na hun herstel”, aldus dr. Steven Rimbaut, hoofdarts A.S.Z.
“Dit soort projecten zijn cruciaal voor de toekomst en voor de manier waarop we de zorg van vandaag en morgen moeten organiseren”, onderstreept Algemeen Directeur van i-mens Karin Van Mossevelde. “Het is de eerste belangrijke stap naar telemonitoring ook buiten COVID.”

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.