HIV.jpeg

De daling van het aantal hiv-diagnoses zet zich door in 2016

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses daalde met 9,8% in vergelijking met 2015 en met 25% in vergelijking met 2012. Het WIV registreerde 915 gediagnosticeerde hiv-infecties in 2016 wat overeenstemt met gemiddeld 2,5 nieuwe diagnoses per dag. Na de lichte stijging in 2015 van het aantal hiv-diagnoses bij mannen die seks hebben met mannen wordt opnieuw een daling waargenomen in 2016. De daling van de hiv-diagnoses bij heteroseksuelen afkomstig uit Sub-Saharaans Afrika, heeft zich voor het 4de opeenvolgende jaar voortgezet. Het aantal nieuwe diagnoses bij heteroseksuele Belgen, echter, blijft stabiel. De verderzetting van de dalende trend is voor het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) een bemoedigend teken. Toch blijft waakzaamheid geboden omdat het aantal nieuwe hiv-diagnoses in België hoog blijft.

De belangrijkste bevindingen van het rapport 2016

Het WIV registreerde 915 gediagnosticeerde hiv-infecties in 2016 wat overeenstemt met een daling van 9,8% in vergelijking met 2015 en met 25% in vergelijking met 2012. De geobserveerde daling betreft de twee bevolkingsgroepen die het meest getroffen worden door de epidemie: mannen die seks hebben met mannen (MSM) en mannen en vrouwen die het virus hebben opgelopen via heteroseksuele betrekkingen en die vooral afkomstig zijn van Sub-Saharaans Afrika. MSM blijven de belangrijkste groep van de hiv-epidemie. De overdracht via intraveneus drugsgebruik is uitzonderlijk in België, en werd slechts voor 0,5% van de hiv-diagnoses in 2016 gerapporteerd.

Mannen die seks hebben met mannen

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij MSM daalde met 8% ten opzichte van 2015, en met 21% in vergelijking met 2013 toen de hoogste piek werd waargenomen. In 2016 vertegenwoordigden de diagnoses bij MSM, 52% van de nieuwe geregistreerde hiv-infecties waarvan de overdrachtswijze gekend is. Deze diagnoses werden voornamelijk bij Belgen (60%) vastgesteld, terwijl de personen met een andere Europese nationaliteit 20% van de diagnoses vertegenwoordigden. Het betreft voornamelijk Fransen, Nederlanders en Spanjaarden. De daling van het aantal hiv-diagnoses deed zich enkel voor bij MSM met de Belgische nationaliteit (-13%).

Heteroseksuele mannen en vrouwen

Tussen 2012 en 2016 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij heteroseksuelen met 35%. In 2016 vertegenwoordigden deze diagnoses 45% van de nieuw geregistreerde hiv-infecties waarvan de overdrachtswijze gekend is. Van de gediagnosticeerde heteroseksuelen, was 44% afkomstig van Sub-Saharaans Afrika en was 31% Belg. De geobserveerde daling bij de heteroseksuelen betreft de personen afkomstig van Sub-Saharaans Afrika. Het aantal nieuwe diagnoses bij heteroseksuele Belgen bleef stabiel.

Opsporing van hiv en laattijdige diagnoses

In 2016 was er een stijging met 5% van het aantal opsporingstests voor hiv. Er werden 64 hiv-tests per 1000 inwoners uitgevoerd en per 1000 uitgevoerde tests werden 1,26 nieuwe diagnoses vastgesteld. 33% van de hiv-infecties werd laattijdig vastgesteld. Laattijdige diagnoses komen nog steeds vaker voor bij heteroseksuelen (43%) dan bij MSM (23%).

Personen die met hiv leven

Het aantal personen dat in België met hiv leefde in 2015, wordt geschat op 18 758. Dit komt overeen met een hiv-prevalentie van 1,7 personen per 1000 inwoners. In 2015 waren 15 885 personen onder hen al gediagnosticeerd en 2 873 waren nog niet gediagnosticeerd. Van al de personen die met hiv leven, was 15,3% er zich dus niet van bewust.

Bron: persdienst WIV – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.