Typ om te zoeken

Facility HR In the spotlight Woonzorgcentra

“De fundamentele vraag: hoe wil je zelf oud worden?”

Delen

Vitale 80-plusser René is de man die met het VTM-programma de wereld rondreisde. Hij gaat elke dag joggen in het park. 

De Triamantbuurt als toekomstmodel voor woonzorgcentra

Intergenerationeel wonen wint aan populariteitNieuwe woonzorgcentra krijgen een ‘open campus’ karakter via architecturale ingrepen. Andere delen hun site met pakweg een kleuterschool voor een leuke wisselwerking en het welzijn van de bewoners. Belangrijker nog is de focus op autonomiebewoners kiezen zelf hun daginvulling én worden daarbij ondersteund door buren en buurt. Een hele community als mantelzorger. Acute zorg blijft daarbij snel beschikbaar. Dgroep Triamant geeft op basis van een vernieuwend buurtmodel verschillende woonzorgsites in Vlaanderen vorm. 

Kristien Vandenberghe, Head of Culture & Communication, Triamant

Een Triamant-buurt gaat verder dan het op zichzelf staande eiland of zelfs de open campus, die hoe dan ook de bewoners onttrekken aan het buurtleven. Triamant wil weg van de knusse woonzorgomgeving geschoeid op een ziekenhuisleestIn het concept speelt het bestaande dorps- of stadsweefsel een belangrijke rol en dat begint al bij architectuurkeuzes. « We onderzoeken telkens hoe we de lokale bouwtraditie kunnen respecteren », zegt Head of Culture & Communication Kristien Vandenberghe. « Zo staan er rond Geluwe, waar een van onze eerste sites zich bevindtnogal wat vierkantshoevesOnze gebouwen zijn daarop geïnspireerd. Voor de bijzondere dakstructuur wonnen we zelfs een award. In Sint-Maria-Oudenhove bij Zottegem gaf Triamant een voormalige kloostersite een herbestemmingIn de gerenoveerde kloosterkapel brachten we een brasserie onder waar mensen uit de streek even graag vertoeven als onze bewoners zelfOm niet te bruusk het straatbeeld in de dorpskern te veranderen, behielden we de gele gevel van het oorspronkelijke kloostergebouw. In Ronse staan arbeiderswoningen tegenover de Triamant-buurtDaar hebben we bewust niet één homogene gevel tegenover geplaatst, want dat zou een onevenwicht veroorzaken. Het gemeenschapsleven bewaren en zelfs stimulerenstart bij de buurt fysiek en dus bouwkundig de hand reiken 

Het leven dat je zelf wil leidengoed omringd 

De Triamant-buurt in Velm (Sint-Truiden) was de eerste in de reeks, maar staat niet model voor de opvolgersVoortschrijdend inzicht wijzigde het oorspronkelijke uitgangspunt. « Sinds de start hebben we het concept uitgepuurd. Waar de buurt in Velm naast flats en gezinswoningen ook nog woonzorgkamers telt, zijn we in de daarop volgende Triamantbuurten afgestapt van het woonzorggegeven. We zijn dieper ingegaan op de vraag: hoe zou je zelf het liefst oud willen worden? In grote lijnen is het antwoord dan telkens weer: autonoom. Door zelf te kunnen kiezen hoe je je leven leidt en wat je doet en laat. Dٚát idee hebben we dan geïntegreerd in alle volgende buurten. Jong en oud woont in een gemengde buurt, het zorgteam komt naar je toe als je het nodig hebt. De focus ligt op het leven dat je wil leiden. Levenskwaliteit willen we allemaal, op elke leeftijd », zegt Kristien Vandenberghe. «De volgende twee Triamantbuurten staan in de steigers. Naast de bestaande sites in Velm, Geluwe, Sint-Maria-Oudenhove en Ronse zijn we aan het bouwen in Bree en in Puurs ». 

Community Assisted Self-Management (CASMA) 

De sociologische basis van de Triamantbuurt is Community Assisted Self-Management of CASMA. Voka Health Community wijdde er in 2016 een uitgebreide whitepaper aan : Community Assisted Self-Management: van belofte naar realisatieTriamant was de eerste CASMA ambassadeur. CASMA steunt eerst en vooral op preventiehét buzzword voor de toekomst van de zorgsector. « CASMA maken wij concreet in de Triamantbuurten met de verschillende generaties die er samen leven », zegt Kristien Vandenberghe. « Jong en oud kan in onze buurten wonen: onze jongste bewoner van 15 maanden leeft sinds zijn geboorte bij Triamant. De oudste bewoners zijn over de 100. Dat zijn vier generaties – de bewonersmix die we willen aanspreken. Het luik Self-Management binnen CASMA betekent overigens niet dat bewoners alles dan maar zelf moeten uitzoeken. Met elke bewoner – jong of oud, gezond of zorgbehoevend – voeren we samen een leefscan uitWe proberen in kaart te brengen welke doelen de persoon binnen zijn of haar mogelijkheden wil bereiken. Welke stappen gaat hij of zij zelf zetten? Wat kan de Triamantbuurt daarbij betekenenEn de ruimere omgeving? We helpen bewoners actief op weg naar hun doelen. » 

Heel Vlaanderen een Blue Zone 

Triamant wil van die nieuwe, levendige buurten moderne Blue Zones makenHet concept verwijst naar regio’s in de wereld waar mensen dankzij hun levensstijl opvallend lang vitaal en gelukkig blijvenVoorbeelden zijn er in Sardinië en Okinawa (Japan). De wetenschappelijke inzichten uit de Blue Zones vertaalt Triamant in de buurten – de groep verwierf de internationale rechten op het gebruik van de term«We integreren de lessen uit de natuurlijke Blue Zones in onze buurten, als hefbomen voor levenskwaliteit », zegt Kristien Vandenberghe. « Gezond leven is meer dan bewegen en evenwichtig eten. Je hersenen blijven prikkelen en nieuwe dingen leren is net zo belangrijk. Dansen is een prima activiteit: je beweegtmoet nieuwe pasjes onthouden, maakt plezier én het creëert verbindingVoldoende slaap en stressbeheersing dragen bij tot je levenskwaliteit, net als zingeving en een doel in je leven. Eévan onze bewoonsters is verlamd en gebruikt een spraakcomputer met oogbesturing. In veel andere omgevingen zou zij het label ‘die vrouw in de rolstoel’ dragen, maar bij Triamant trekt ze mee aan de kar bij het organiseren van evenementen voor het goede doel. Het maakt haar tot een gewaardeerde buurIn Ronse stelde een 81-jarige bewoonster deze lente haar tweede boek voor. Met een 104-jarige bewoonster haalden we nog het nationale nieuws toen ze leerde zwemmen, en in het VTM-programma De Wereld Rond Met 80-jarigen speelde vitale Triamantbewoner René een hoofdrol. » 

Open voor iedereen 

Ook wie zwaar hulpbehoevend is, heeft een plaats in een Triamant-buurt« Ons zorgteam is 24 op beschikbaar is. We maken daar met bewoners structurele afspraken over. Onze verpleeg– en zorgkundigen zijn bovendien één dag per week actief als thuisverpleegkundigen in de ruimere regio – nog een vorm van integratie van een Triamantbuurt in het omliggende woonweefsel. Zo houden onze verpleegkundigen voeling met thuisverpleegkunde.» Maar is Triamant dan niet vrij elitair en weggelegd voor een kapitaalkrachtig publiek? «Nee », zegt Kristien Vandenberghe. « Wonen in een Triamantbuurt is niet duurder dan in een klassiek woonzorgcentrumUiteraard variëren de prijzen naargelang de wensenWil je een studio, een flat met 1 of 2 slaapkamers of een gezinswoning? Wist je dat je ook tijdelijk in de buurt kunt verblijven? Die formule noemen we Triamant Take a Breakhandig voor wie bijvoorbeeld wil overwinteren bij Triamant, een periode van verbouwingswerken thuis wil overbruggen of schrijven aan een nieuw boek. Daar houden we een deel van onze units voor vrij. Jongere mensen die hier komen wonen, zijn vaak sociaal geëngageerd en vinden het prettig wonen in zohechte burenomgeving. In Velm organiseert een jonge papa zwembadfeestjes voor jarige kinderen uit de buurt. Zijn vrouw werkt bij de oudere bewoners, ze gaat er strijken. Boodschappen doen voor mekaar hoort er ook bij, vrijwilligWij stimuleren alleen maar het samenleven en samen activiteiten ondernemen. » 

De buurt in coronatijden 

Intergenerationeel ligt niet voor de hand in coronatijden. Triamant besliste als één van de eersten in Vlaanderen om de buurten volledig te sluiten« Er wordt streng toegekeken op de handhaving van de lockdownregels. Met die strikte maatregelen willen we onze medewerkers en bewoners beschermen tegen het virus, zeker de oudere en kwetsbare onder hen. Ook dat is verbinding: samen zorgen voor mekaar, samen tegen coronaHartverwarmende steun komt ook van mensen die onze oproep naar telefoonbuddy’s en mondmaskermakers hebben beantwoord. Er ontstaan mooie vriendschappen. Er zijn ook heerlijk ouderwetse brievenschrijvers en mensen die videoboodschappen doorsturen voor op Triamant tv, ons eigen tv-kanaal. Buurtbewoners komen spontaan een openluchtoptreden verzorgen voor mensen op hun terras. Die warme buurt maken we samen. » 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *