De gezondheid van de Belgen: een enquête van Belfius Insurance

700 euro[1]: dat is het gemiddelde remgeld (na tegemoetkoming van het ziekenfonds) dat een Belg nog moet betalen voor een Covid-19-tussenkomst. Een bedrag dat bijna 7 respondenten op 10 verbaast en dat kan oplopen tot 13.000 euro. De Belgen zijn bezorgd over hun gezondheid, en door de pandemie vinden ze goede aanvullende ziekteverzekeringen nu nog belangrijker. Dat blijkt uit een enquête die Belfius Insurance voerde in het licht van de aankondiging van een partnership met MedExel dat het aanbod aan aanvullende ziekteverzekeringen van DVV verzekeringen en Belfius Bank & Verzekeringen moet versterken.
79% van de Belgen voelt zich “(zeer) goed”, maar 21% zegt het mentaal moeilijk te hebben, vooral door moeilijkheden om werk en gezin te combineren. En 52% van de beroepsbevolking klaagt over de negatieve impact, die grotendeels het gevolg is van reorganisaties of telewerk. Dat is één van de conclusies van een enquête die Belfius Insurance in maart 2021 hield bij meer dan 1.350 klanten die representatief zijn voor de Belgische bevolking. De enquête peilde naar hun gemoedstoestand en hun kennis en verwachtingen op het vlak van aanvullende ziekteverzekeringen.
Covid-19 heeft inderdaad het belang aangetoond van goed verzekerd te zijn, vooral wat gezondheid betreft. Volgens de enquête kennen de Belgen het verzekeringsaanbod binnen dit domein over het algemeen goed. 95% van de respondenten vindt een hospitalisatieverzekering “(zeer) belangrijk”, 83% zegt er een te hebben – hetzij privé (iets meer dan de helft onder hen), hetzij via hun werkgever of die van hun partner.
73% van de respondenten vindt een ambulante-zorgverzekering, die tussenkomt voor de kosten naast hospitalisatie (apotheek, kine, tandarts, bril, orthodontie …) ook belangrijk.
Tot 13.000 euro voor een Covid-19-tussenkomst
De belangrijkste redenen die de 13% van de respondenten zonder hospitalisatieverzekering opgeven om er geen af te sluiten, zijn in afnemende orde van belang: de tegemoetkoming van het ziekenfonds volstaat (vermeld door 40%), de te hoge prijs van een hospitalisatieverzekering (34%), de twijfel over het nut van zo’n verzekering (20%) en de geringe kans om ooit in het ziekenhuis te belanden (15%)[2].
Nochtans tonen de cijfers het al een jaar: werkelijk iedereen kan het coronavirus oplopen en in het ziekenhuis belanden. Bovendien wordt het remgeld voor een Covid-19-tussenkomst – ongeveer 700 euro[3] gemiddeld (na tegemoetkoming van het ziekenfonds) –duidelijk onderschat door 68% van de respondenten. Een percentage dat trouwens nog hoger ligt bij jongeren (81% bij de min-26-jarigen en 75% bij de 26-35-jarigen). Volgens de statistieken van Belfius Insurance kan die opleg – ten laste van de patiënt, tenzij hij of zij een aanvullende ziekteverzekering heeft – zelfs oplopen tot 13.000[4] euro.
97% van de respondenten met een hospitalisatieverzekering zegt er “(zeer) tevreden” over te zijn. Als belangrijkste criteria bij de keuze van dat product schuiven ze om te beginnen de vlotte betaling (derdebetalersregeling) naar voor, gevolgd door de eenvoudige manier om een terugbetaling aan te vragen. De kost van een dergelijke verzekering komt pas op de 3de plaats. Ze zeggen ook almaar meer de digitale kanalen te gebruiken om hun aanvragen voor tussenkomst in te dienen, een tendens die zich de volgende jaren volgens hen nog sterker zal doorzetten. Belfius Insurance deelt die mening.
Beter voorkomen dan genezen 
De Belgen zeggen dan wel zich te bekommeren om hun gezondheid, maar volgens de enquête laten nogal wat landgenoten niet alle noodzakelijke medische onderzoeken doen om zich te beschermen. Zo zegt 22% van de respondenten slechts één keer om de twee jaar, zelden of nooit (die laatste categorie is goed voor 4%) naar de tandarts te gaan. 14% doet nooit een bloedonderzoek en 23% gaat niet om herhaalinenting tegen tetanus. 23% van de 55-plussers onder de respondenten laat zich niet screenen op dikkedarmkanker[5] en 15% van de vrouwen boven 25 jaar zegt nooit een baarmoederuitstrijkje te laten doen. 7% van de vrouwen boven 55 jaar tot slot, heeft nooit een mammografie laten uitvoeren[6]. Cijfers die toch doen nadenken.
Belfius Insurance gaat partnership aan met MedExel
Belfius Insurance wil een echte partner zijn voor alle Belgen. Door hen hospitalisatie- of ambulante verzekeringen voor te stellen die beantwoorden aan hun verwachtingen en behoeften op het vlak van gezondheid. Door hen een snelle, kwaliteitsvolle, digitale, transparante service te bieden vanuit een toekomstgerichte multikanaalbenadering die rekening houdt met ieders voorkeuren. En ook door risico’s te helpen voorkomen, bijvoorbeeld via Jane, een slimme hulp ontwikkeld door Belfius Insurance waarmee senioren langer zorgeloos thuis kunnen blijven wonen
Covid-19 heeft ons er allemaal toe aangezet om gezondheid weer centraal te stellen in onze bekommernissen, en de verwachtingen op dat gebied evolueren snel. Als verzekeraar die zijn klanten op alle vlakken het beste wil bieden, (ook op digitaal vlak zoals de studie van SIA Partners[7] aantoonde) ging Belfius Insurance een partnership aan met MedExel. MedExel is een referentie op de markt, gewaardeerd om zijn bijzonder performante digitale tools en zijn 25 jaar ervaring in het beheer van polissen voor gezondheidszorg.
Dankzij dit nieuwe partnership wil Belfius Insurance haar klanten (zowel die van Belfius als van DVV) een optimale digitale klantbeleving aanbieden met een nog snellere vergoeding via het kanaal dat perfect aansluit bij hun huidige en toekomstige verwachtingen (papier, telefoon, e-mail, app of webinterface, naargelang van hun voorkeuren).
Dirk Vanderschrick, CEO Belfius Insurance: “De resultaten van deze enquête, waarvan sommige ons toch tot nadenken moeten stemmen, sterken ons in de richting waarin we als verzekeraar willen evolueren: een partner worden in het leven van onze klanten en hen verrassen met een service die vernieuwend, snel en digitaal is. De gezondheid van onze klanten ligt ons na aan het hart en het partnership met MedExel past perfect in deze filosofie.”

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.