De organisatie en de logistiek achter de 95 Vlaamse vaccinatiecentra

Joris Moonens (Woordvoerder Agentschap Zorg en Gezondheid)
Op maandag 15 februari werden de eerste vaccinaties verdeeld in het vaccinatiecentrum be-MINE in Beringen. Diezelfde week volgden alle andere centra in Vlaanderen. Weliswaar met mondjesmaat, wegens de voorlopig trage aanvoer van vaccins. Logistiek én operationeel zijn we klaar voor de marathon tot de zomer (of nog langer). ZORG Magazine bracht de organisatie van de 95 Vlaamse vaccinatiecentra in beeld en ging op het terrein luisteren naar een manager van een vaccinatiedorpeen HRverantwoordelijke van een groot regionaal ziekenhuis en een beleidsteam voor een grootstedelijk vaccinatiecentrum. Een momentopname, want de situatie evolueert snel. 

In vijf weken een volledige infrastructuur en personeelsbezetting opgezet” 

“Alle vaccinatiecentra hebben qua infrastructuur en personeelsbezetting een goede start genomen”, zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Dankzij de lokale besturen en de 60 zorgraden van de eerstelijnszones in Vlaanderen (en Brussel) hebben we de hele operatie in 5 weken tijd opgezetWe leren ook permanent bij van wat er hier en daar nog misloopt.” 
Gemiddeld zijn er 4 vaccinatielijnen voorzien per centrum, elk goed voor 20 à 25 vaccins per uur, om op piekmomenten zo vlot mogelijk de toestroom te verwerken. In grote centra zijn dat er meer. Maar de meeste centra zijn landelijk gelegen. Het aantal zal variëren in functie van de nood.  
De bottleneck zit momenteel bij de drie producenten met goedgekeurde vaccins. De volumes zijn lager dan verwacht en beloofd, waardoor er ook tegen de eerste week van maart maar 21.500 dosissen voorzien zijn voor alle vaccinatiecentra samen. 
Moderna is op dit moment het grootste probleem”, zegt Joris Moonens. Een voorziene levering van 51.000 dosissen werd bijvoorbeeld recent  volledig geannuleerd. We wisten vooraf dat februari karig zou wordenTegen juli hopen we ‘iedereen’ nog steeds een eerste vaccin te kunnen aanbieden. Andere scenario’s zijn dat we de zomermaanden ook nog nodig hebben. Alles hangt af van de aanvoer van de vaccins. 
Voor de opslag en ontdooiing van Pfizer/BioNTech werden HUB ziekenhuizen ingeschakeldhet fragiele Moderna kan enkel naar vaccinatiecentra met een heel goed uitgeruste apothekersunit.  
Moderna is wegens het moeilijke transport momenteel exclusief te gebruiken in het ziekenhuis. Het mRNA-vaccin van Pfizer kan naar elk vaccinatiecentrum, maar moet eerst bewaard en ontdooid  worden in het ziekenhuis. Voor ontdooiing wordt dit vaccin immers bewaard op -80 °C en vaccinatiecentrum heeft dat soort diepvriezers niet. (Pfizer kan misschien ook op normale diepvriestemperaturen bewaard worden, nvdr)AstraZeneca en J&J zijn warme vaccins en eenvoudiger te bewaren. 
De IT- en registratiesystemen lijken na enkele kinderziektes (zoals 600 mensen die voor hun beurt werden uitgenodigd) op kruissnelheid te komen. 
Doclr (ontwikkeld door Smals via de FOD Volksgezondheid) is het systeem voor het uitnodigings- en reservatiemanagement. Vanuit verschillende databanken van de overheid worden er lijsten aangelegd op basis van rijksregisternummers. Daarmee kunnen de vaccinatiecentra dan 100-200-300 mensen volgens prioriteit uitnodigen. Het systeem stuurt een brief, een e-mail of een sms met een uitnodiging en een QR-codeBij de start van de vaccinaties was het net op tijd operationeel, al liep het inderdaad soms mis.” 
De registraties van de vaccins gebeuren in VacciNnet zoals dat in Vlaanderen al bestond en werd uitgebreid naar Brussel en Wallonië. Die data zijn net als andere medische gegevens opvraagbaar door de burger.  
“Zeker rond ICT is er een intensieve opleidingskalender opgesteld voor de centrummedewerkers. Er zijn nog geen specifieke opleidingen voor de vaccinatiemanager en de programmanager: de vacatures vermelden heel specifieke jobvereistenDe profielen zijn doorgaans mensen met consultancy- of managementervaring.  
Personeel betekent ook verloning, de financiering van de vaccinatiecentra dekt nu ook de loonkosten van de centrummedewerkers. 
Vlaanderen financiert de infrastructuur zoals gebouwen, huur van de gebouwen, apparatuur, diepvriezers, computers, meubilair… en niet-medisch personeel zoals stewards en bewaking. Het tweede financieringskanaal betreft het medische en managementpersoneel: centrumverantwoordelijke, programmamanager, populatiemanager, HR manager en ook de medisch-uitvoerende medewerkersDe gemeenten kunnen op eigen initiatief bijspringenmaar in principe hoeft het niet op basis van het Belfortprincipe: wijst de overheid opdrachten toe aan lokale besturen, dan worden ze vergoed voor de kosten die ze maken op basis van onze simulaties. Lokale besturen kunnen zelf nog extra uitgaven voorzien zoals bijkomende bekendmaking van het lokale vaccinatiecentrum of personeelsondersteuning. 
Lees verder:
Vaccinatiecentrum Putte: “Krijgen we midden maart voldoende vaccins, dan kunnen we meteen naar zes lijnen”
Vaccinatiecentrum Gent: “Stedelijke vaccinatieregie mobiliseerde massaal stadsdiensten en lokale netwerken”
“AZ Delta leent 10 voltijdse zorgmedewerkers uit voor de duur van de vaccinatiecampagne”


Van vaccinkeuze tot prik in Vlaanderen: twee Taskforces en een Agentschap 
De taskforce COVID-19 Zorgwerd opgericht in de loop van de eerste golf en evalueert de richtlijnen voor voorzieningen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, zoals de dewoonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, psychiatrische verzorgingstehuizenVaccinatie staat daar ook voor een deel op de agenda, vooral dan de impact op het beleid in die voorzieningenDaarnaast stelt de Taskforce Vaccinatie– bestaande uit de federale overheid met het regeringscommissariaat en het Vlaamse Agentschap voor Geneesmiddelen ende Hoge Gezondheidsraad, de verschillende regio’s en experten – de grote strategische lijnen op van de vaccinatiestrategie.DeTaskforce Vaccinatie geeft adviezen aan de interministeriële conferentie Volksgezondheid maar neemt zelf geen beslissingen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is de regionale administratie die instaat voor logistieke en operationele uitrol: vaccinatie per doelgroep en logistiek en levering van de vaccins in de WZC en de vaccinatiecentra. Het agentschap voert ook de overheidscampagne die de bevolking informeert en sensibiliseert over de vaccinatie. 


Vaccinatiecentra draaien op drie ICT-systemen
Via Doclrworden burgertussen maart en juni uitgenodigd met een brief met QRcodeOok per mail en sms wordt diverstuurd. De centrumverantwoordelijken geven de slots vrij op basis van het aantal beschikbare vaccins. Binnenzo’n slotlegt de burger dan zijn boeking vast. Via Doclr wordt een lijst gegenereerd om in te laden in Vaccinnet, het centraal platform voor de registratie van COVID-19-vaccins voor heel BelgiëBookYou is het planningssysteem voor de vaccinatiemedewerkers. Het is vrijblijvend te gebruiken en nuttig om in- en uit te checken in het vaccinatiecentrum en de verloning te vereenvoudigen.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.