JCI.png

De zorg in az groeninge voldoet ook na de inhuizing aan de hoogste JCI standaarden

In 2013 behaalde az groeninge voor de eerste keer het internationaal kwaliteitslabel JCI*, dat in 2016  herbevestigd werd. Van 7 tot 9 februari 2018 vond een derde, bijkomende audit plaats om na te gaan of de zorg aan patiënten in az groeninge ook na de inhuizing blijft beantwoorden aan de strenge kwaliteitsverwachtingen die JCI vooropstelt.

Az groeninge kreeg deze week officiële bevestiging dat ze ook na de inhuizing voldoen aan de standaarden van JCI. De externe surveyor omschreef het als volgt: “Het ontwerp van campus kennedylaan is een mooi voorbeeld van een evidence-based ziekenhuisontwerp. Het laat toe de beste zorg te verlenen en is erop gericht de patiënt zoveel mogelijk comfort te bieden wat het genezingsproces bevordert. Het Huis van Beweging, waar onder andere psychiatriepatiënten therapie krijgen, is een ‘best practice’ van moderne psychiatrie. De verhuizing heeft gezorgd voor een grote verbetering voor zowel arts, medewerker, patiënt en bezoeker.”

Tom Coolen, directeur kwaliteit en IT, reageert: “We zijn tevreden dat JCI onze focus op veiligheid voor patiënt en medewerker in onze nieuwe infrastructuur erkend heeft tijdens deze extra survey. Het is voor ons een mooie extra kers op onze inhuizingstaart dat JCI zoveel lovende woorden had voor de veiligheid van onze zorgprocessen in onze nieuwe infrastructuur. En dat we blijven werken aan verdere verbetering.”

Joint Commission International

De internationale organisatie Joint Commission International (JCI) evalueert of ziekenhuizen voldoen aan haar strenge internationale verwachtingen inzake kwaliteit en veiligheid. Hiervoor hanteren ze een lijst van 350 standaarden die overeenkomen met ongeveer 1200 meetpunten. Deze meetpunten worden tijdens de audit gescoord, met 3 opties: ‘niet voldaan’, ‘gedeeltelijk voldaan’ of ‘volledig voldaan’. Bij voldoende hoge score, krijgt het ziekenhuis een JCI-label voor een periode van drie jaar, daarna vindt een nieuwe audit plaats. De standaarden worden regelmatig geactualiseerd en verfijnd.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.