Diefstal van materiaal op de bouwwerf

Volgens de wettelijke bepalingen is het de aannemer die verantwoordelijk blijft voor het bewaren van de materialen, zelfs indien ze door de bouwheer (uzelf dus) werden geleverd. In principe betekent dit dat indien ze niet kunnen gebruikt worden omdat ze, zoals in uw geval, gestolen werden, de aannemer aansprakelijk blijft.
Indien nu de aannemer kan aantonen dat de diefstal niet te wijten is aan zijn nalatigheid, of dat hij overmacht of toeval kan inroepen, dan is het de eigenaar van de materialen die aansprakelijk is. Op dat ogenblik zal de aannemer aansprakelijk blijven indien hij zelf de bouwmaterialen heeft aangehaald (hij blijft dan eigenaar van de materialen). Hij mag dan ook niet de kosten doorrekenen aan de bouwheer.
Werden de materialen echter door de bouwheer (uzelf) geleverd, dan is deze eigenaar en draagt hij ook het risico. Op dat ogenblik zal de aannemer de materialen aanrekenen die hij zelf heeft moeten aankopen om de gestolen goederen te vervangen.

Wat met de werkzaamheden bij faillissement?

Het spreekt voor zich dat een faling steeds veel moeilijkheden met zich meebrengt, en zeker wanneer een werf nog niet volledig is afgewerkt. In eerste instantie zal de Handelsrechtbank een curator aanstellen. Deze curator moet er voor zorgen dat alle onbetaalde facturen betaald worden, hij zal ook alle goederen van de aannemer moeten verkopen en hij moet nagaan welke de schulden zijn van de aannemer. Met de opbrengsten hiervan moet de curator dan proberen om alle schuldeisers te betalen.
Bij bouwwerken welke nog niet af zijn, wordt er meestal gewerkt met voorschotten. indien een bouwwerk nog niet af is, wordt het moeilijk om na te gaan of er nog iets verschuldigd is of niet. Het is mogelijk dat de bouwheer teveel heeft betaald, maar hij kan eveneens te weinig betaald hebben. De beste oplossing is dat er een gerechtsdeskundige wordt aangesteld door de rechtbank welke dan de afrekening kan opstellen.
Vanaf het ogenblik dat deze deskundige klaar is met het opstellen van zijn rapport, kan de werf vrij gegeven worden voor verdere afwerking. Een bouwheer die zich in zulk een situatie bevindt doet er goed aan dit te doen, want indien de bouwheer toch de werken gewoon door iemand anders zou laten afwerken, kunnen er moeilijkheden ontstaan over het bewijs van de toestand van de werf op het ogenblik van de faling.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.