Typ om te zoeken

ICT

Digitalisering van het preoperatief proces

Delen

eHealth in elke spreekkamer

Sinds 1 juni biedt het Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Gent (verder AZMM) huisartsen aan om het preoperatief verslag van patiënten die een operatie moeten ondergaan, op elektronische wijze op te maken en  door te sturen naar het ziekenhuis. Om dit digitaal mogelijk te maken heeft het AZMM Gent een elektronisch preoperatief formulier (eForm) opgemaakt in samenwerking met het huisartsenplatform AZMM en de firma Health Connect.
 
Het digitale formulier is opgenomen in de eForms, een plug-in ingebouwd in de medische dossiersoftware. Deze software wordt door ongeveer 95% van de Vlaamse huisartsen gebruikt. Sinds juni kan de huisarts, dankzij dit initiatief, met één druk op de knop een beveiligd preoperatief formulier creëren. In dit formulier wordt alle relevante informatie over de patiënt, gebaseerd op voorafgaande consultaties, automatisch ingevuld vanuit het elektronisch medisch dossier (EMD) van de huisarts.
 

Van doktershandschrift naar digitaal

Voor het elektronisch beschikbaar stellen van dit formulier moesten huisartsen het pré-op formulier handmatig invullen. De huisarts pende dus gegevens van zijn patiënt over vanuit het elektronisch medisch dossier. Dit was een werkstuk dat al snel 4 pagina’s lang was. Bij aankomst in het ziekenhuis moest het daar weer overgenomen worden. In sommige ziekenhuizen gebeurde dit handmatig, in andere werd het ingescand. Het spreekt voor zich dat er bij al dat belastende papierwerk fouten konden gebeurden, zoals zaken die niet gemeld werden.
 
Onvolledig ingevulde pré-op formulieren leidden soms tot extra voorafgaande onderzoeken zoals bloedtesten of elektrocardiogrammen.
 
Het elektronisch preoperatief formulier kan op een uniforme manier in heel Vlaanderen worden gebruikt, ongeacht het gebruikte huisartsen pakket. 
 
“Het was nooit de intentie van AZMM om ons eigen formulier te maken, alleen voor ons”, zegt Dr. Didier Baert, medisch zorgmanager chronische en transmurale zorg bij AZMM. “Van bij het eerste concept wilden we andere ziekenhuizen en huisartsen een universeel formulier aanbieden zodat we voortaan over een eenvormig en betrouwbaar document zouden kunnen beschikken. De automatische input van essentiële medische gegevens vanuit het EMD in deze e-form betekent een hele tijdsbesparing voor huisartsen. De elektronische informatieoverdracht via de eHealthBox is op zijn beurt een tijdsbesparing voor de administratie in de ziekenhuizen. De informatie die nu bij ons binnenkomt als PDF is volledig en vlot te koppelen aan het elektronisch patiënten dossier (EPD) in het ziekenhuis.”
 

Workflow optimalisatie

Deze administratieve digitalisering bespaart de huisarts en het ziekenhuis heel wat tijd en zorgt ervoor dat onnodige of foute doorverwijzingen worden vermeden. De huisarts vindt het formulier in het elektronisch medisch dossier (EMD) van de patiënt onder de noemer “documenten”. Als ontvanger vinkt hij het gewenste ziekenhuis aan. Vanuit zijn elektronisch medisch dossier worden relevante gegevens zoals antecedenten, medicatie en allergieën automatisch ingebracht in het formulier. Na aanvinken van enkele beperkte gegevens wordt aangeduid of extra technisch onderzoek zoals ECG of bloedafname aangewezen is. Klinisch onderzoek en risico-inschatting moet de huisarts nog uitvoeren en inbrengen. De arts kan bijlagen vanuit het medisch dossier toevoegen indien hij dit wenselijk acht. Tot slot valideert de huisarts zijn document en wordt het elektronisch doorgestuurd via de eHealthBox naar het gewenste ziekenhuis. Bij het AZMM komt dit binnen in de inbox van de dienst anesthesie.
 
De anesthesist verifieert en valideert het document en koppelt dit aan het patiëntendossier van het ziekenhuis.
 
Deze administratieve digitalisering bespaart de huisarts en het ziekenhuis heel wat tijd en zorgt ervoor dat onnodige of foute doorverwijzingen worden vermeden. 
 
Deze manuele stap is bewust ingelast. Je zou het formulier ook automatisch kunnen koppelen met het EPD in het ziekenhuis. Het ziekenhuis bouwt bewust deze controlestap in. Volgens een van de standaarden van de JCI-accreditering moeten dergelijke gegevens steeds gevalideerd worden door een arts, verbonden aan het ziekenhuis.
Waar op het eerste zicht vooral de huisarts profiteert van tijdswinst biedt deze workflow ook voordelen voor het ziekenhuis. Voorheen bracht de patiënt de dag van de operatie het papieren preoperatief document mee. Nu krijgt het ziekenhuis de gegevens dagen voordien, wordt de informatie gescreend en is er meer tijd om zo nodig contact op te nemen met de huisarts of de patiënt.
 
Dankzij dit initiatief van het AZMM Gent en haar huisartsenplatform winnen alle stakeholders, inclusief de patiënt. De zorg wordt efficiënter, vollediger en goedkoper.
 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *