Een app om spelenderwijs Nederlands te leren: “Taalkennis mag geen barrière zijn”

Goed kunnen communiceren met bewoners, collega’s en leidinggevenden? Dat is cruciaal. Niet alleen opdat alles op rolletjes zou lopen, maar ook opdat iedereen zich ‘thuis’ voelt in zijn werk. Maar hoe doe je dat met medewerkers die het Nederlandstalig jobjargon niet voldoende machtig zijn? Zorg-Saam ZKJ pioniert met een slimme app van de tech start-up Linguineo om medewerkers spelenderwijs Nederlands te leren. 

Anne Coetsier, HR-manager bij Zorg-Saam
Anne Coetsier, HR-manager bij Zorg-Saam

“Binnen ons personeelsbestand zien we meer en meer diversiteit, naar leeftijd, gender, origine…”, vertelt Anne Coetsier, HR-manager bij Zorg-Saam. Sommige medewerkers komen uit Oost-Europese of Noord-Afrikaanse landen, andere uit Azië, Indië of Syrië. “Het is een realiteit die we positief vinden en verwelkomen. Maar we beseffen ook dat communicatie heel belangrijk is, zowel richting bewoners als naar collega’s en leidinggevenden. Taalkennis mag geen barrière zijn.” En dus ging Zorg-Saam op zoek naar een tool om anderstaligen werkgerelateerd Nederlands te leren. 
Een ideale match 
Via het in4care-netwerk, dat start-ups en zorginstellingen met elkaar verbindt, kwam Zorg-Saam in contact met Linguineo, een Belgisch bedrijf gespecialiseerd in chatbots en spraaktechnologie. Het was een ideale match. Hun app Linguineo Pro is namelijk gemaakt voor medewerkers in knelpuntberoepen die het Nederlands nog niet voldoende machtig zijn. “Wat ons vooral aantrekkelijk leek, was dat speelse en laagdrempelige. Medewerkers kunnen ook kiezen wanneer ze met de app willen werken.” 
De volgende stap waren de co-creatiesessies, om de inhoud af te stemmen, en de uitrol van een pilootproject. “Het is uiteraard de bedoeling dat de oefeningen realistisch zijn, zodat medewerkers wat ze leren meteen kunnen toepassen op het werk: een kamer binnenkomen en een bewoner begroeten, jezelf voorstellen, de ochtendroutine overlopen, werkkledij bespreken, een afspraak maken, medische termen leren… Gaandeweg komen er situaties en woordenschat bij, en worden de spraak-, luister-, lees- en schrijfoefeningen moeilijker.” 
Covid-proof kick-off 
De kick-off vond, Covid-proof gezien de coronatijden, plaats in 2 van de 13 woonzorgcentra van de groep Zorg-Saam. Er ging zo’n 25 medewerkers mee aan de slag, uit de keuken en de zorg. Per beroepsgroep zijn er circa 300 oefeningen. Dat is 40 tot 50 uur aan lesmateriaal. “De idee is om dagelijks of toch om de dag vijf à vijftien minuutjes te oefenen. Cursisten kunnen de app gewoon op hun gsm installeren. Dit maakt het dus erg laagdrempelig. De app motiveert mensen ook: elke keer als er een bepaald niveau wordt behaald, ontvangt de cursist een bericht.” 
Direct leidinggevenden krijgen wekelijks een overzicht in de bus. “Zo’n dashboard is uiteraard zeer interessant. Niet alleen om een overzicht te hebben van wie wat heeft gedaan en hoe medewerkers vorderen, maar ook om mederwekers schouderklopjes te geven en aan te moedigen om er vooral mee door te gaan.” Wel geeft Anne Coetsier aan dat het belangrijk is om duidelijke taalafspraken te maken. “We hebben het project aan iedereen uitgelegd en mensen gevraagd om consequent Nederlands te spreken zodat het oefenen niet verwatert.” 
  
Stap voor stap 
De resultaten zijn positief. “Wat echt goed is gegaan, is dat participanten meer spreekdurf hebben. Ze zijn duidelijk minder bang om Nederlands te praten en doen ook blijvend inspanningen om Nederlands te verwerven. Daarnaast heerst er een positievere teamsfeer. Meer taalkennis heeft duidelijk een effect op de interactie en de integratie.” 
Momenteel krijgen een aantal mensen los van de app bijkomend een halfuur per week online les. Zorg-Saam wil nagaan of deze vorm van ‘blended learning’ het effect versterkt en of ze taalbegeleiding en taalcoaching ook in andere voorzieningen zullen uitrollen. De overall conclusie? “De centrale waarde van het medewerkersbeleid van Zorg-Saam is verbinding en daar heeft dit project zeker toe bijgedragen”, besluit Anne Coetsier. 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.