Rita Barilla en Bernard Bruggeman - GVO

“Een CEO-wissel in het midden van een coronacrisis? Dat is onmiddellijk kleur bekennen!”

Bernard Bruggeman (Oud-CEO Woonzorggroep GVO) en Rita Barilla (Nieuwe CEO Woonzorggroep GVO)
Je moet het maar durven, een CEO-wissel in volle crisisperiode. En toch, dankzij volstrekt vertrouwen, een gedegen voorbereiding en volgehouden communicatie is dit bij Woonzorggroep GVO zeer goed verlopen. Oud-CEO Bernard Bruggeman en de nieuwe kapitein aan het stuur Rita Barilla blikken samen terug op een bewogen jaar… en 25 dienstjaren. 
“Als ik een ding moet noemen wat me na 25 jaar nog steeds niet is ontgaan, is het de negatieve beeldvorming die de ouderenzorg regelmatig treftOnterecht. In die 25 jaar zijn er heel wat positieve evoluties geweest, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten, en zowel residentieel als transmuraal. 
Zorg moet vraaggestuurd kunnen zijn 
Maar Bernard Bruggeman ziet ook twee terreinen waar er nog veel valt te leren. “Ten eerste ethiek in de zorg, waarbij ik meteen de link leg met HR. De weerbaarheid van medewerkers is afgelopen jaar aanzienlijk op de proef gesteld. De manier van werken tijdens corona strookt niet met hun zorgethische visie en laat een onbehaaglijk gevoel achter. Een tweede punt is vraaggestuurde zorg. Zeker bij ouderen is zorg iets wat permanent evolueert. Het huidige model is te statisch. Het is versleten en moet volledig op de schop.” 
Rita Barilla: “We weten dat we als groep niet alle zorgvragen kunnen beantwoorden, maar we kunnen wel samenwerkingsverbanden sluiten met andere publieke of private zorgpartners. Zorgnetwerken zijn een mustIn de toekomst willen we onze expertise inzetten op de plaats waar de cliënt dat wenst. We moeten ‘zorg aan het bed’ loslaten en kiezen voor een afwisselend takenpakket. Ook naar medewerkers toe is dit iets wat de job mogelijk attractiever maakt.” 
Meer autonomie en welzijn 
Om van een aanbod- naar een vraaggestuurd model te gaan, heb je veerkrachtig en wendbaarheid nodigNiet evident als de reserves op zijn. “Het allerbelangrijkste nu is welzijn”, aldus Rita Barilla. “Al in de eerste golf wisten we ‘mensen komen hier niet zonder kleerscheuren uit’. Medewerkers zaten ook met een enorm schuldgevoelomwille van het gevaar dat ze meebrachten naar thuis en de maatregelen en richtlijnen die haaks stonden op hun eigen zorgvisie. De emoties die daarmee gepaard gaan, blijven nog lang nazinderen. 
In de zomer maakte Woonzorggroep GVO van de luwte gebruik om op teamniveau coaching- en welzijnsgesprekken te voeren en hun functioneren als team te evalueren. Daaruit zijn verschillende handvaten voortgekomen. “Een sleutel tot succes is welzijn en veerkracht. Hierbij zetten we hard in op leiderschap. Een van de zaken die nu op de agenda staat, is een in house traject voor leidinggevenden, waarbij ze hun ontwikkelingspad zelf mee kunnen sturen. Verder is participatie van medewerkers en bewoners aan het beleid iets wat we de komende jaren verder moeten concretiseren.” 
Onmiddellijk kleur bekennen 
Bernard Bruggeman knikt. Beide kapiteins zitten duidelijk op dezelfde golflengte. Bernard Bruggeman: “Bedrijfscontinuïteit hangt niet af van één persoon, maar wordt gedragen door een deskundig en ervaren team. Ik denk dat drie bouwstenen hebben bijgedragen tot een succesvolle overgang. Namelijk een gedegen voorbereiding, een onvoorwaardelijk wederzijds vertrouwen en een volgehouden communicatie.” Dat laatste was uiteraard niet evident.  
Rita Barilla: “Ik had het geluk dat ik de directeuren vlak voor de eerste lockdown nog heb gezien, voordat we maanden enkel online meetings hadden. Ik ben ook niet gestart met ‘wat ga ik veranderen’, maar vooral met ‘wat moet er behouden blijven’ en met de waarden waarop GVO is gestoeld: gastvrije zorg, zorg-ethisch handelen en professionaliteit. De crisis betekende alleen dat we niet rustig konden aftasten. Iedereen moest onmiddellijk kleur bekennen.” 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.