Typ om te zoeken

In the spotlight Innovatie Ziekenhuizen

Een heupprothese in daghospitalisatie: innovatie en nauwe samenwerking bevorderen het welzijn van de patiënt!

Delen

Innovatie

Sinds enkele jaren hebben we onze chirurgische techniek voor het plaatsen van een heupprothese aange- past en mede hierdoor zien we het afgelopen jaar dat voor een groot deel van de patiënten de hospitalisa- tieduur reeds sterk gereduceerd is. Bovendien is nu ook de anesthetische techniek verfijnd.
De combinatie van deze evoluties laat de patiënt toe om op een veilige en even kwalitatieve manier de heupprothese te laten plaatsen en dezelfde dag nog het ziekenhuis te verlaten.

Nauwe samenwerking

De plaatsing van de heupprothese in daghospitalisatie vraagt evenwel een strikte coördinatie tussen de verschillende zorgspelers: het verpleegkundig team, de ergotherapeut, de anesthesist, de chirurg, de huis- arts, de kinesist en de thuisverpleegkundige. Deze samenwerking is niet enkel noodzakelijk, maar maakt het ook aangenaam en werkt motiverend om dit traject samen tot een goed einde te brengen.

Anesthesist dr. Thomas Boogmans

Anesthesist dr. Thomas Boogmans

De voorwaarden

Het is vanzelfsprekend dat niet iedere patiënt hiervoor in aanmerking komt en dat hieraan strikte voor- waarden zijn verbonden. Dit zorgtraject vraagt een actieve deelname van de patiënt. Tijdens een eerste consultatie wordt aan de hand van vastgelegde parameters gekeken of de patiënt voldoet aan alle voor- waarden om de ingreep in daghospitalisatie te laten gebeuren. Zo moet de patiënt bereid zijn om actief deel te nemen en alle instructies nauw op te volgen, moet hij in een goede algemene gezondheidstoestand verkeren (geen infecties, geen diabetes, hart- of longafwijkingen, geen gebruik van bloedverdunners, …). Daarnaast moest hij beschikken over een mantelzorger de eerste dagen na de operatie die mee het traject nauw opvolgt.

Het zorgtraject voor de patiënt

Wanneer de patiënt in aanmerking komt voor een heupprothese in daghospitalisatie laat hij de nodige preoperatieve onderzoeken uitvoeren en komt hij – mét zijn mantelzorger – naar de informatiesessie in het ziekenhuis. Tijdens deze informatiesessie ontmoet hij eveneens de orthopedist, de anesthesist, een verpleegkundige van de afdeling, de kinesist en ergotherapeut en krijgt hij de kans om uitgebreid vragen te stellen. De dag van de operatie staan na de operatie 3 revalidatiesessies gepland, waarbij de eerste al is voorzien in de ontwaakruimte. Na een controlefoto van de heup en een algemene check-up van de patiënt door de arts en het zorgteam mag de patiënt ‘s avonds onder de begeleiding van de mantelzorger het zie- kenhuis verlaten. Daags nadien komt de huisarts op controle en start de revalidatie in samenwerking met een kinesist. Bij vragen kan de patiënt 24/7 terecht bij de anesthesist en orthopedist van wacht. Een week na de opname komt de patiënt opnieuw langs bij de orthopedist ter controle.


Achtergrondinfo: ERAS

ERAS of Enhanced Recovery After Surgery bestaat al sinds de jaren ‘90, maar wint de laatste jaren enorm aan populariteit (vooral in de Scandinavische landen). Innovatie, optimalisatie van technieken en een nauwe samenwerking met alle zorgactoren binnen én buiten het ziekenhuis zorgen voor een sneller herstel van de patiënt en een korte opnameduur in het ziekenhuis.

“De dag zelf naar huis kunnen gaan is niet het hoofddoel. Het is een logisch gevolg van de optimalisatie van het zorgpad, waarbij we steeds in eerste instantie het welzijn van onze patiënt voorop stellen”, aldus anesthesist dr. Thomas Boogmans.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *