Een ‘slim' gebouw voor az groeninge

“De belangrijkste meerwaarde van het nieuwe gebouw is de centralisatie van alle verschillende diensten die we over enkele jaren zullen realiseren. Na de fusie van de Kortrijkse ziekenhuizen in 2000 bleven die diensten immers verspreid over vier campussen. Daardoor kan het gebeuren dat patiënten voor een specialistisch onderzoek van campus dienen verhuisd te worden. Met de realisatie van Bouwstap 2 – 1000 bedden op Campus Kennedylaan tegen 2016 -, maken we hier definitief komaf mee.”
De service en dienstverlening voor de patiënt staan primordiaal. “Patiënten kunnen daarenboven genieten van een op en top medische dienstverlening. Door de schaalgrootte van het grote ziekenhuis zijn meerdere disciplines aan het  subspecialiseren. Daarnaast is de financiële draagkracht van een groot ziekenhuis ook veel uitgebreider voor medisch-technische investeringen. Artsen kunnen op één grote campus ook veel beter samenwerken, waar ze nu nog gedeeltelijk verspreid zitten over diverse campussen heen.”

Een pareltje

De nieuwe infrastructuur is een pareltje. “Veel bezoekers geven ons de opmerking: "Je hebt niet het gevoel in een ziekenhuis te zijn". Dit was ook het opzet van het ganse concept: een nieuw gebouw te ontwerpen, op en top voor patiënten, artsen en medewerkers, voorzien van alle nieuwste technologie, maar met een warme aangename, huiselijk sfeer. Dit komt terug in het concept en vooral door het gebruik van materialen, blauwsteen in de grote circulatiezones, houtfineer voor de gangwanden, parket in de kamers.”

Eenvoudig concept

Het gebouw is ook, niettegenstaande zijn grote oppervlakte – meer dan 120.000 m² – zeer eenvoudig opgevat qua concept. “Iedere vleugel is gelijkaardig opgebouwd, waar ook in het gebouw. Eens je het dubbelgangensysteem als bezoeker door hebt, kan je overal in het gebouw je weg vinden. Dit wordt nog eens aangevuld met een signalisatiesysteem en vier belangrijke stijgpunten, aangegeven met kleuren en kleurverlichting in liftschachten. Hierdoor is zich oriënteren in het gebouw veel makkelijker.” Onder andere Bob van Reeth, becommentarieerde het gebouw als een ‘slim’ gebouw. “Niet alleen de flexibiliteit maar ook alle groene energieconcepten dragen hiertoe bij: groen dak, schuine gevelelementen voor minimale zoninval, maar maximale lichtinval, passieve koeling via grondbuizen voor de vleugels, enz…”

Dedicated team

Voor het leiden en opvolgen van het ganse bouwproject werd een dedicated team samengesteld. “Vooreerst is er één directielid – de directeur masterplan en infrastructuur – volledig verantwoordelijk voor het ganse proces. Dit omvat de behoeftebepaling, programmatie, aansturing van de ontwerpers, uitvaardigen van de diverse aanbestedingen, werfopvolging, oplevering en nazorg. Hij doet dit natuurlijk niet alleen. In  de eerste plaats is er binnen az groeninge een team samengesteld vanuit de technische dienst met een aantal ingenieurs, elk specialist op zijn domein die alle behoeftes van een groot ziekenhuis goed kent: bouwstructuren, technieken, …”
Daarnaast spelen ook de ontwerpers, TV OSAR/B&E een heel belangrijke rol.
“Op hun beurt hebben zij ook subontwerpers aangesteld om iedere discipline optimaal te laten realiseren: aparte ontwerpers voor stabiliteit, technieken, infrastructuur, tuinen en omgeving, enz… Voorts deden wij een beroep op BOPRO. Na het vertrek van de voormalige directeur masterplan en infrastructuur die in een ander ziekenhuis als algemeen directeur werd benoemd, heeft dit externe bouwcoördinatiebureau ons in de overgangsperiode, in afwachting van de benoeming van een opvolger, efficiënt geholpen om het grote project te continueren. Inmiddels hebben wij ook de meerwaarde van een bouwcoördinator weten te appreciëren, vooral op het gebied van budget- en procesbewaking.”

Neuzen in dezelfde richting

“Het allerbelangrijkste is de objectieve en ontegensprekelijke vaststelling van alle behoeftes, alle noden van alle departementen van ons groot ziekenhuis. Alle neuzen in de dezelfde richting krijgen en er ook nog voor zorgen dat het totaalplaatje klopt, is de verdienste van ongeveer drie fulltime equivalenten. De motivatie om hier voldoende mensen tegenaan te zetten en alles te borgen in een centrale database was ons ingegeven met de ervaring van bouwstap 1, die nu is gerealiseerd. Deze objectieve vastlegging van alle behoeftes geeft tijdens het bouwproces veel minder aanleiding tot wijzigingen of discussies. Het team van programmatoren, zoals we die in az groeninge noemen, communiceren heel intens met tal van gebruikersgroepen.”

Nieuwe concepten

De interne ondersteuning voor specifieke zaken zoals signalisatie, parkeerbeleid, logistieke stromen wordt uitgewerkt in diverse werkgroepen. Iedere werkgroep rapporteert op een regelmatige taskforce om alle nieuwe ideeën en overlappende thema’s te coördineren. “Dergelijk traject vraagt van heel veel mensen extra inspanningen, maar anderzijds biedt het de mogelijkheid om de eigen afdeling en werking in vraag te stellen, te herdenken, en door de nieuwe fysieke omgeving ook een nieuwe aanpak te geven. In het nieuwe gebouw werden hierdoor ook tal van nieuwe concepten geïntroduceerd: meer centrale logistiek, nieuwe succesvolle cateringformule, uitleenposten, centrale kledijautomaat, …
De klassieke ondersteunende stafdiensten spelen natuurlijk ook hun rol op tal van domeinen: juridische dienst voor verzekeringen, de dienst beleidsinformatie bezorgt ons heel wat cijfers voor de dimensionering van wachtzones, parkeerflows, enz… Kortom, heel veel actoren hebben er gezorgd dat er een gebouw werd gerealiseerd waar alle stakeholders de vruchten van zullen plukken,” besluiten Jan Deleu en Jo Dendauw.

Bert Verbeke

 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.