Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Eerste hulp bij legionellabesmetting

Delen

Legionella pneumophilia komt van nature voor in onze waterleidingen, toch is het vaak een ongewenste gast. Indien de bacterie de kans krijgt om zich te vermenigvuldigen, kan het de veteranenziekte of legionellose veroorzaken; een niet te onderschatten longinfectie waar jaarlijks een tiental mensen aan sterven in België. AQUADOMO biedt jou de tools om legionellavorming te vermijden en te bestrijden.
 

LEGIONELLOSE

Toch is er geen reden tot paniek want onder normale omstandigheden is de bacterie ongevaarlijk voor de mens. Problemen doen zich voor wanneer legionella de kans krijgt om zich te vermenigvuldigen in stilstaand water. Gunstige factoren voor de bacterie zijn dode leidingen, kalkresten, geërodeerde oppervlakken en een temperatuur tussen de 20° en 45°. Eens de bacterie de kans heeft gekregen om een biofilm te vormen, is de kans op besmetting groter. Het inademen van besmette waterdamp onder de douche kan dan al genoeg zijn om vergaande gezondheidsrisico’s te veroorzaken, zoals afname van de longcapactiteit, vermoeidheid en geheugenstoornissen.
 
Een legionellose treedt vooral op bij personen met een verhoogd risico. Zo hebben mensen met een chronische ziekte zoals bijvoorbeeld diabetes of een verzwakt immuunsysteem meer kans om een besmetting op te lopen. Ook bejaarden, rokers en mensen met chronische longaandoeningen zijn extra vatbaar voor de bacterie. Daarom is het heel belangrijk om extra waakzaam te zijn in ziekenhuizen, rusthuizen en zorgcentra. AQUADOMO is gespecialiseerd in legionella-preventie en helpt je graag verder met beheer van sanitaire installaties.
 

PREVENTIE

Strenge wet- en regelgeving moet ervoor zorgen dat de eindgebruiker niet onnodig wordt blootgesteld aan deze risico’s. Het legionellabesluit van 9 februari 2007 focust zich vooral op legionella-beheersing en het beheren van aërosolproducerende installaties. Hoogrisico-instellingen zoals ziekenhuizen en zorgcentra moeten voor alle watervoorzieningen een beheersplan hebben. Het belangrijkste onderdeel is de riscioanalyse die bepaalt waar de pijnpunten liggen: risicopunten waar de legionellabacterie een grotere kans heeft om zich uit te breiden. Jaarlijks rekenen meer dan 100 klanten op AQUADOMO voor het opmaken van hun beheersplan.
 
Het beheersplan bevat ook alle beheersmaatregelen samen met de aanduiding van uitvoerder en eindverantwoordelijke. Een correcte uitvoering van diverse beheersmaatregelen zorgen ervoor dat risico’s worden beperkt. Om na te gaan of er legionella in de leidingen zit, is een staalname nodig. Staalnames moeten uitgevoerd worden volgens een erkende methode én de stalen moeten onderzocht worden door een geaccrediteerd of erkend laboratorium, zoals het eigen labo van AQUADOMO bij FARYS.
 

BESMETTING

AQUADOMO werkt sinds 2001 aan legionella-preventie bij ziekenhuizen en zorgcentra, sportaccomodaties, gemeenten of bedrijven en is gespecialiseerd in oplossingen bij legionellabesmetting met diverse technieken: thermisch, chemisch of structureel.
 

  1. Automatische spoelsystemen
  2. Thermische shockdesinfectie
  3. Chemische shockdesinfectie met desinfectans
  4. Tijdelijke chloordoseerinstallatie
  5. Membraanfilter met wisselpatroon per besmet tappunt (nu ook voor collectieve douches!)
 
Meer informatie? www.aquadomo.be

 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *