Typ om te zoeken

In the spotlight Overige

Eerstelijnszone regio Waregem: “Meer samenwerking werpt zijn vruchten af!”

Delen

Eerstelijnszones staan het dichtst bij personen met een zorg- en ondersteuningsnood. In de strijd tegen Covid-19 spelen ze dan ook een belangrijke rol. Nog voor ze op de eerste dag van hun officieel bestaan in juli vorig jaar van start konden gaan, kregen ze er drie urgente opdrachten bij. “Het was hectisch, maar we hebben onze tanden erin gezet”, aldus Delphine Simoens en Lisa Thys van Eerstelijnszone Regio Waregem. Best een prestatie voor zo’n jonge organisatie.” 

Delphine Simoens

16 taken, zoveel stonden er op de agenda van de eerstelijnszones om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Nog voor we goed en wel operationeel waren, verschoof onze onmiddellijke focus richting corona”, verduidelijkt Delphine Simoens. “Namelijk naar het beheersen van opflakkeringen, vraagaanbodcoördinatie en sensibilisering. Dit door een regionaal aanspreekpunt en een Covid-19 team op te richten en een MSPOC (medisch single point of contact) aan te stellen. 

Opdracht volbracht 

Deerstelijnszones in Zuid-West-Vlaanderen namen het gezamenlijk initiatief om beurtelings één week het regionaal aanspreekpunt te zijn. De meeste vragen gingen over ondersteuning bij uitbraken, sensibilisering, quarantaine, nieuwe richtlijnen en hoog- en laagrisicopatiënten. Iedere zorgprofessional en/of -organisatie die vragen heeft over corona kan bij ons terecht, ook mensen van buiten de strikte zorg en welzijnssector. De Covid-19 teams zijn volledig multidisciplinair samengesteld, zodat we het best mogelijke advies kunnen geven. De medische expertise van de MSPOC binnen handbereik hebben, was erg belangrijk.”  

Wat de vraag-aanbodcoördinatie betreft noemt Delphine Simoens de woonzorgcentra. Door hen in crisistijden met andere diensten te verbinden, zijn er een aantal mooie samenwerkingen ontstaan. Dit soort (inter)professionele samenwerkingen zijn ook in de toekomst cruciaal om de uitdagingen waar de zorgsector voor staat het hoofd te kunnen bieden. In kader van de lokale contact- en bronopsporing wijst Lisa Thys op de samenwerking in de regio met W13. “W13 zette samen met de Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen een adequaat contactopsporingssysteem op. Wij zijn een belangrijke verbindende schakel. De informatiepuzzel wordt in elkaar gepast tijdens een dagelijks gezamenlijk overleg.” Hiermee is het eerste luik van de extra opdrachten dus volbracht, maar wel nog steeds gaande. 

Vaccinatiecentra op de agenda 

Lisa Thys

Het volgend punt op de drukke agenda? De installatie en uitbating van de vaccinatiecentra, samen met de verschillende lokale besturen binnen de eerstelijnszone. “Alles valt of staat met een goede samenwerking”, benadrukt Delphine Simoens. “Het is echt een continu afstemmen, in overleg met de lokale besturen en de eerstelijnszone. Uiteindelijk werd er besloten om in Eerstelijnszone regio Waregem niet één, maar twee vaccinatiecentra in te richten, in nauw overleg met de betrokken partnersDe intentie is dat iedereen binnen de 15 km rijden bij een vaccinatiecentrum terechtkan. Verder willen we voldoende capaciteit voorzien voor patiënten die minder mobiel zijn.”  

Uiteraard stopt het werk daar niet. Organisatie is één. Mensen motiveren om zich te laten vaccineren een tweede puntLisa Thys: “Echt bewonderingswaardig is het engagement van iedereen en met name de vele vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken. Ik denk dat we er heel trots op mogen zijn dat we in vijf weken tijd twee vaccinatiecentra volledig ingericht hebben neergezet en de communicatie zo vlot verloopt. Ook de sociale kaart, een belangrijke hoeksteen in een toegankelijke eerstelijnszorg, heeft dankzij Covid-19 een enorme boost gekregen.” 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *