Typ om te zoeken

HR In the spotlight Legal Ziekenhuizen

Eerstelijnszorg beter stroomlijnen

Delen

VIVEL is het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn. Dat wil alle kennis en expertise op het vlak van gezondheid en welzijn op Vlaams niveau bundelen. Op het lokaal niveau worden zorgraden opgericht.

Caroline Verlinde is directeur van VIVEL, het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn dat sinds 1 mei 2019 erkend en gefinancierd wordt door de Vlaamse gemeenschap. Door de vorige staatshervorming kreeg Vlaanderen meer bevoegdheden om de eerstelijnszorg te organiseren en te structureren. “Samen met het werkveld tekenden we een concept uit. Er was bijvoorbeeld de vraag om alle kennis en expertise samen te brengen. Het zorgaanbod is complex, we willen het beter stroomlijnen en transparanter maken. Als patiënt of zorgverlener is het soms een zoektocht om je weg te vinden”, zegt Caroline Verlinde. VIVEL is een samenwerking tussen zorg- en welzijnsvoorzieningen, vertegenwoordigers van patiënten, gebruikers en mantelzorgers, expertisecentra en lokale besturen. De actieradius is Vlaanderen en Brussel. “We richten ons vooral naar koepelorganisaties, zoals verschillende beroepsorganisaties, VVSG, de Academie voor de eerste Lijn, de 60 zorgraden… Zij kunnen informatie doorgeven aan hun leden of achterban.”

Zorgraden

VIVEL werkt samen met 60 plaatselijke eerstelijnszones van 75.000 tot 125.000 inwoners die door een zorgraad worden aangestuurd. Het zijn vzw’s met vertegenwoordigers uit zorg, welzijn, lokale besturen, personen met een zorg- en ondersteuningsnood. Afhankelijk van de situatie kunnen er ook andere partners bij betrokken worden. Ook hier is het de bedoeling dat wie actief is in de zorgraad, dit doet namens zijn sector. Een zorgraad heeft vier grote ‘niveaus’ van opdrachten. Er is het bieden van ondersteuning op individueel niveau, daarnaast is er het buurtgericht werken. Het derde niveau is dat van de eerstelijnszone waar er een goede afstemming moet zijn tussen de zorgaanbieders, organisaties, mantelzorgers, lokale besturen enzovoort. Het laatste cluster is de link met het Vlaamse niveau. “Er zijn vaak op het terrein al heel mooie initiatieven, maar die zijn niet door iedereen gekend. Ook lokale actoren kennen elkaar niet altijd of onvoldoende. De zorgraad biedt hiervoor een zinvol forum.

Erkenning

Momenteel loopt de procedure om de zorgraden te erkennen, die zal tegen halfweg 2020 afgerond zijn. Dan is er ook financiering mogelijk. “Bij de toekenning van het bedrag gaat men na hoeveel inwoners er in de zone zijn, maar ook houdt men rekening met de kwetsbaarheid, zoals een hoog armoedecijfer of veel patiënten met een chronische aandoening. De budgetten bedragen 80.000 tot 320.000 euro. De zorgraden kunnen personeel aanwerven, maar ook acties ondernemen. Die kunnen binnen de zone gedifferentieerd zijn. In steden heb je wijken met gemiddeld meer kansarmoede of meer senioren. We zien bijvoorbeeld ook een verschil tussen gemeenten die echt aan zee liggen en gemeenten in de polders omdat de populatie er verschillend is.”

Toekomstgericht

In de zorgraden kunnen problemen aangekaart worden. In landelijke regio’s dreigt er soms een tekort aan toekomstgerichte multidisciplinaire eerstelijnspraktijken. “In West-Vlaanderen zijn er nog behoorlijk veel solopraktijken, terwijl jonge artsen meer en meer kiezen voor een goed functionerende, multidisciplinaire groepspraktijk. In een zorgraad kan men hiervoor oplossingen zoeken. Een ander voorbeeld zijn de woonzorgcentra. De overheid wil dat ze zich meer focussen op de buurt waar ze gevestigd zijn, ook dat kan een thema zijn voor de zorgraad.”

Meer informatie is te vinden op www.vivel.be.

1 Comments

 1. Martine Clauwers mei 5, 2020

  geachte,
  VIVEL is een heel goed initiatief en heel noodzakelijk.
  Ik zou nog verder willen gaan; niet alleen voor de eerste lijn maar ook een overkoepelende organisatie die over de vrijwilligers gaan. De zorgsector heeft grote nood aan extra helpende handen voor nevenactiviteiten die de gezondheid ten goede komen.
  Nu werken er ook al veel vrijwilligers in ziekenhuizen en WZC maar dit is nu versnipperd, verspreid …
  Als er overkoepelend kan gewerkt worden, zouden ook meer mensen mss bereikt kunnen worden. Nu in de tijd van de coronacrisis zijn er veel mensen vrijwillig aan het werken en we moeten nu de koe bij de horens vatten om deze mensen niet terug kwijt te spelen.
  Eigenlijk heeft elke oudere of zieke of minder valide mens recht op zinvolle vrije tijdsbesteding die ook nog eens goed is voor de gezondheid, zowel fysiek als mentaal.
  Ik denk dan aan dans, zang, beweging, sport, muziek, spel, cultuur, kunst, allerlei handwerken, … die zeker door vrijwilligers kan ondersteund of geleid worden. Er zijn genoeg mensen die enkele uren per week hun hobby of hun ‘obsessie’ met anderen willen delen. Maar nu zijn er velen die hier niet mee durven beginnen omdat ze iets helemaal alleen moeten opstarten dat in het begin heel veel tijd in beslag legt.
  Een overkoepelende organisatie kan steun en hulp bieden, zorgt ervoor dat krachten kunnen gebundeld worden en dat het ook op een rendabeler manier kan verspreid worden.
  Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik probeer uit te leggen. Het kan meer worden dan de initiatieven die er nu al hier en daar bestaan. Maar de nood is groter. De gezondheid kan verbeterd worden door te bundelen en meer mensen aan te spreken om te helpen.

  Beantwoorden

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *