Eerstesteenlegging Wibier

Eerstesteenlegging GAW Wibier in Sint-Amandsberg

Op donderdag 26 oktober 2017 legden OCMW-voorzitter Rudy Coddens en burgemeester Daniël Termont de eerste steen voor de uitbreiding van de groep assistentiewoningen Wibier (GAW Wibier), op de site van OCMW-woonzorgcentrum Het Heiveld aan de Antwerpsesteenweg in Sint-Amandsberg. Naast de 20 bestaande woningen komt een nieuwbouw met 30 flats, die open staan voor Gentse 65-plussers die nog zelfstandig kunnen wonen. Als alles volgens plan verloopt, nemen de eerste bewoners er begin 2019 hun intrek.
 

Daniel Termont
Burgemeester Daniël Termont

Assistentiewoningen (de opvolgers van de vroegere serviceflats) zijn individueel aangepaste woningen, waarin 65-plussers alleen of met hun partner zelfstandig verblijven in een beschermende omgeving.
 
“Assistentiewoningen bestaan in alle mogelijke vormen en formaten. Als OCMW gaan wij resoluut voor ekende assistentiewoningen omdat die een kwaliteitsgarantie inhouden”, zegt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. “Zo zijn alle woningen van Wibier rolstoeltoegankelijk en aangepast aan slechtzienden en slechthorenden.”
 

Groot tekort in Sint-Amandsberg

De studie ‘Ruimte voor Ouderen’ van Stad Gent en OCMW Gent toonde aan dat er een tekort aan assistentiewoningen in Gent is. “Sint-Amandsberg staat in die lijst op een weinig benijdenswaardige 4de plaats. Als we ervan uitgaan dat er per 100 zestigplussers 3 assistentiewoningen nodig zijn, dan zijn er in Sint-Amandsberg 107 assistentiewoningen te weinig. Doen we niets, dan loopt dat tekort in 2025 op tot 122. Als OCMW nemen wij daarom onze verantwoordelijkheid, ook al omdat we op onze campus Heiveld over de nodige ruimte beschikken, met alle nodige voorzieningen binnen handbereik”, stipt Rudy Coddens aan.
 
OCMW Gent heeft nu al 4 groepen van assistentiewoningen in eigen beheer: Antoniushof aan het Rabot (88 appartementen), seniorenflats Ter Pielvaecx in het Sint-Elisabethbegijnhof (12 flats), De Zonnetuin in Zwijnaarde (27 flats) en Wibier in Sint-Amandsberg (20 woningen). Daarnaast beheert het OCMW samen met de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent 19 erkende sociale assistentiewoningen in de Jozef Vervaenestraat in Ledeberg.
 

Zelfstandig wonen in aangepaste en sociaal veilige omgeving

“Deze nieuwbouw is een uitbreiding van de assistentiewoningen Wibier”, zegt Jan Lambrecht, directeur Zelfstandig Wonen bij OCMW Gent. “Die bestaan al sinds 2001. Het gaat om 20 gelijkvloerse woningen rond een binnentuin. Het OCMW kon dat project realiseren dankzij een legaat van Marcella Wibier, die stipuleerde dat het geld moest dienen voor het bouwen van individuele woningen voor oudere koppels van wie één van de partners zorgbehoevend is. Maar voor een goed begrip: de 30 flats die er nu bij komen, staan ook open voor alleenstaanden. 65-plussers uit Gent die met enige ondersteuning nog zelfstandig kunnen wonen in een aangepaste en sociaal veilige omgeving, zijn hier welkom.”
 
 

Eerstesteenlegging Wibier
Rudy Coppens (tweede van links naar rechts) legde samen met Daniël Termont de eerste steen van de nieuwe groep van assistentiewoningen Wibier.

 
 

30 flats en polyvalente ontmoetingsruimte

De nieuwbouw bestaat uit 30 flats, ondergebracht in 2 bouwvolumes met 3 verdiepingen. Er zijn 21 flats met 1 slaapkamer (70 m2) en 9 flats met 2 slaapkamers (85 m2). Elk appartement heeft een terras.  Er komt ook een polyvalente ontmoetingsruimte met kitchenette en sanitair (165 m2), die alle bewoners kunnen gebruiken voor familiefeestjes, een koffiemoment, een kaartje leggen, vergaderingen van de gebruikersraad, … Voor de bewoners is ook een ondergrondse parking voorzien.
 
 

Crisiszorg en overbruggingshulp

“De inplanting op onze campus Het Heiveld biedt nog andere voordelen”, zo verzekert Jan Lambrecht. “Crisiszorg bij noodsituaties is, de klok rond, 7 dagen 7 gegarandeerd. Binnen de 2 minuten is een verpleegkundige van het woonzorgcentrum ter plaatse. In het lokaal dienstencentrum (ldc) Wibier kunnen bewoners, na een ziekenhuisopname bv., een beroep doen op overbruggingshulp tot een reguliere thuiszorgdienst het overneemt. Ook voor andere vormen van dienstverlening, zoals ergotherapie en administratieve hulp, kunnen ze terecht in het ldc, waar ze uiteraard ook kunnen deelnemen aan alle activiteiten die daar plaatsvinden.”
 
 

Woonassistent en groene omgeving

“Er is ook een woonassistent. Hij of zij is voor de bewoners een echte vertrouwenspersoon die hen helpt bij vragen rond zorg, welzijn en wonen.”
“Een andere troef is de aangename groene omgeving: een binnentuin met waterpartij, een moestuin, een boomgaard met plukfruit, zitbanken, fitness-toestellen”, aldus nog Jan Lambrecht.
 
 

Huren of investeren

Een derde van de nieuwe assistentiewoningen Wibier wordt op de klassieke wijze verhuurd tegen een dagprijs. De overige 20 flats worden ter beschikking gesteld via een obligatie met woonrecht. U koopt dan niet de assistentiewoning, maar een obligatie met dezelfde waarde. In ruil mag u in de assistentiewoning wonen en krijgt u korting op de dagprijs. Wanneer u niet zelf in de flat woont, krijgt u een rentevergoeding.
 
“Net als bij De Zonnetuin gaan we in Wibier voor een gemengd project”, benadrukt OCMW-voorzitter Rudy Coddens. “Een derde van de assistentiewoningen verhuren we daarom aan senioren met een gewoon of beperkt inkomen. Zij komen bovendien, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor een financiële tussenkomst door het OCMW.
 
De premie voor een assistentiewoning bedraagt maximaal 782,20 euro per maand voor een alleenstaande en 1356,36 euro voor een koppel.”
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.