Electrabel profileert zich als energiepartner voor zorgsector

Electrabel heeft daarom een globaal energiepakket ontwikkeld dat rekening houdt met de verschillende energiebehoeften van de zorgsector: zekerheid van levering, beheersing van de energiekosten op langere termijn en diverse diensten gericht op energiebesparing in het kader van een duurzaam energiebeleid.

Beheersing energiekost

In het streven naar een zo continue mogelijke elektriciteitslevering, biedt Electrabel zijn dienst ‘Energie 24/24’ aan.  Via een telefoonnummer met persoonlijke pincode kan de klant snel informatie opvragen bij externe distributienetpannes of, indien noodzakelijk, een interventie on site vragen bij interne netpannes.

In een sterk schommelende energiemarkt van de laatste jaren is de beheersing van de energiekost geen sinecure. Om de globale energieprijs op lange termijn te beheersten, focust Electrabel op twee belangrijke pijlers: de energieprijs enerzijds en het energieverbruik anderzijds.

Prijsformule op maat

De fluctuatie van de energieprijs vraagt een aanpak met een vooruitblik gericht op meerdere jaren.  Electrabel volgt dagelijks de grondstoffen- en energiemarkt op, informeert de klant over de evolutie van de markt en stelt een prijsformule voor op maat van het verbruiksprofiel van de klant.  Alleen door deze langetermijnvisie kan de energieprijs optimaal beheerd én beheerst worden.

Electrabel wil in de huidige maatschappij ook duurzaam ondernemen en biedt zijn klanten de mogelijkheid tot 100% groene stroom aan.  De meest groene kWh is de kWh die niét verbruikt wordt.  Daarom biedt Electrabel aan de zorgsector een pakket van diensten aan dat focust op blijvende energiebesparing, zoals energie-audits, (REG-)opleidingen, energiecoaching, ondersteuning bij de energiesensibilisering van het personeel, internettools voor opvolging van het energieverbruik en andere.

Duurzaam pakket

Ook op het vlak van distributienetgerelateerde dossiers, zoals aansluitingen op het elektriciteits- en aardgasnet, biedt Electrabel de service aan om het project te coördineren en op te volgen voor de klant.

Electrabel gaat dus verder dan alleen het leveren van elektriciteit en aardgas, maar biedt de zorgsector ook een globaal en duurzaam energiepakket dat rekening houdt met de diverse behoeften op lange termijn.

(BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.