Typ om te zoeken

ICT

Elektronisch medisch dossier voor huisartsen wordt verplicht

Delen

Om de best mogelijke kwaliteit van zorg te verzekeren en om de patiënt correct te informeren, zullen huisartsen de medische gegevens over hun patiënten vanaf nu verplicht moeten registreren in een elektronisch medisch dossier (EMD). Ze zullen hiervoor gebruik moeten maken van een gecertificeerd softwarepakket. De verplichting wordt progressief ingevoerd om huisartsen die het niet gewoon zijn om met een softwarepakket te werken, de nodige tijd te geven om zich aan te passen. Voor nieuwe huisartsen is de elektronische registratie verplicht vanaf 1 januari 2017, voor anderen treedt de verplichting ten laatste in 2020 in werking.

Het gebruik van een EMD moet de zorgcontinuïteit verzekeren. Het delen van informatie met andere zorgverleners is essentieel in het kader van interdisciplinaire zorg.

De medische gegevens kunnen gedeeld worden met spoeddiensten, wachtposten of specialisten, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. De voorwaarde is wel dat de patiënt daar op voorhand zijn of haar geïnformeerde toestemming voor heeft gegeven.

Deze maatregel maakt deel uit van het Actieplan e-Gezondheid. Door het wetsvoorstel wordt de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (de GVU-wet 1994) aangepast.          

Bron: Fod Volksgezondheid – eigen berichtgeving

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van