Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Energiebeheersing in zorginstellingen

Delen

“Als men dit wel wil doen is het noodzakelijk de verschillende energiestromen in kaart te brengen en de verschillende verbruikers te detecteren. Dit niet alleen naar totaalverbruik maar ook naar de factor tijd. Ook dient men oog te hebben voor de verschillende energiedragers: gas en elektriciteit zijn de meest voor de hand liggende, maar ook persluchtverbruik bijvoorbeeld kan mee opgenomen worden in dit plaatje. Dit is de basis van een energie monitorings- of reductieplanplan.
Het nut van een jaarlijkse – of in sommige gevallen zelfs meer frequente – audit op energieverbruik is dat men op een objectieve manier het energieverbruik in kaart kan brengen voor de verschillende stromen en hierbij ook de gegevens kan normaliseren. Een voorbeeld hiervan is het verbruik compenseren voor een koude winter of voor een extra vleugel die in dienst genomen is. Dit kan zowel gebeuren door een interne partij – doorgaans een energy manager – als een externe partij.
In grote ziekenhuizen zijn regelmatige energie-audits ingeburgerd, kleinere ziekenhuizen hebben op dat vlak nog een achterstand.” Quickwins “Een praktisch advies is het op een correcte manier in kaart brengen van het verbruik, vervolgens zoeken naar de quickwins en voor het overige een plan maken inclusief een kosten-baten analyse van de meer complexe, technische acties.
Daarnaast is het aan te bevelen energieverbruik mee in rekening te brengen bij de afweging van investeringen. Een gestructureerde aanpak kan gebeuren via de implementatie van een energie-zorg systeem gebaseerd op ISO 50000 standaard voor energiemanagement naar analogie met de zorgsystemen voor kwaliteit (ISO 9000) en milieu (ISO 14000),” besluit Kurt Gustschoven.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *