Daphné Moureaux

“Er ontbreekt nuance in het debat over langer werken”

U hoort en leest het niet vaak, maar de meerderheid van de vijftigplussers in de gezondheidzorg wil graag blijven werken tot hun pensioenleeftijd, zo blijkt uit onderzoek van Daphné Moureaux die voor haar masterproef peilde naar ‘Eindeloopbaanervaringen en -verwachtingen in de zorgsector’.

“Uit de gegevens van de werkbaarheidsmonitor kon ik afleiden dat de werkbaarheidsgraad in de Vlaamse ziekenhuizen en woonzorgcentra de afgelopen jaren is gedaald. Vooral stress en werkdruk namen toe. Specifiek in de woonzorgcentra is ook de fysieke belasting gestegen, terwijl die daar al hoger lag dan in de ziekenhuizen”, zegt Daphné Moureaux. 

Uit de bevraging die zij zelf organiseerde, kwam naar voor dat oudere zorg- en verpleegkundigen geen opvallend verschil zien in werkbaarheid ten opzichte van vroeger. “Ook de fysieke belasting lijkt, in hun ogen, goed mee te vallen. Jongeren vrezen daarentegen wel dat ze in de toekomst meer te maken zullen krijgen met een hogere emotionele en vooral ook fysieke belasting”, aldus Daphné Moureaux. 

Haar promotor , professor Dries Berings, vult aan: “Opvallend is dat de ouderen in de enquête van Daphné niet aangeven dat het vroeger allemaal gemakkelijker en beter was. Het idee dat oudere werknemers zelf denken het niet meer te zullen redden, lijkt dus niet helemaal te kloppen. Al mogen we hierbij uiteraard niet vergeten dat er al heel wat werknemers voortijdig het schip hebben verlaten. En ook in het willen blijven werken tot aan het pensioen, is nuance nodig”, klinkt het. “Meerdere respondenten geven namelijk aan: ‘ik wil blijven werken zolang het gaat’. Het valt op dat vooral ‘jongeren’ liever niet tot aan hun pension willen blijven werken. Sommigen geven zelfs aan zo rap mogelijk te willen stoppen. Ze maken zich wellicht zorgen over de lange en lastige werkperiode die hen nog te wachten staat. Zij ervaren ook op dit moment meer stress en belasting vergeleken met de meer ervaren werknemers voor wie het allemaal wel lijkt mee te vallen. Dit kan mogelijk verklaard worden door het feit dat ouderen meer en duidelijker perspectief hebben op hun pensioen. Wat evenzeer kan meespelen, is fierheid. Oudere werknemers vinden het wellicht niet fijn om zomaar afgeschreven te worden of om meermaals te horen te krijgen dat het vroeger allemaal makkelijker was.”  


ZORG Magazine sprak met Daphné Moureaux en Dries Berings in het kader van het dossier HR in ZORG Magazine 074. Nog geen abonnee? Ga snel naar zorgmagazine.be/abonneren/ en mis geen enkel interview meer.


Lees ook op ZORG Magazine:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.