Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceert gebruiksvriendelijke en innoverende webapplicatie.

Omgaan met dementie
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceert een nieuwe webapplicatie over omgaan met dementie. Deze keer is de jaarlijkse dag van de mantelzorger (23 juni 2010) de aanleiding. Niet alleen de datum doet ertoe, vooral de noden die mantelzorgers van mensen met dementie uiten zijn cruciaal. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt immers dat velen onder hen van personen met dementie overbelast zijn, dat ze negatieve gevoelens en angst ervaren, sociaal geïsoleerd raken en op een of ander moment gevoelens van depressie vertonen. In sommige studies spreekt men zelfs van een belasting door depressie bij vier op vijf mantelzorgers.
Toch bestaat er vandaag heel wat professionele ondersteuning in de thuiszorg en zelfs in de woonzorgcentra. Maar de vragen en behoeften van de individuele mantelzorger en patiënt worden er niet altijd mee opgelost, en de karakteristieke dynamiek van elke gezinssituatie is bij iedereen verschillend. In die zin is een individuele benadering erg belangrijk, maar ook het geven van steun op het moment dat gespecialiseerde dienstverlening niet meteen bereikbaar is.
De webapplicatie die het expertisecentrum ontwikkelde met steun van enkele partners, waaronder de Koning Boudewijnstichting, vier farmaceutische bedrijven en de apothekersbond, wil mede aan die nood tegemoet komen. De opbouw ervan is innoverend omdat ze de verschillende fases van het dementieproces en wat hiermee gepaard kan gaan, mooi in beeld brengt.
Het is één element in een groter ondersteuningspakket. Wij kunnen immers niet op elke vraag een antwoord geven, het is wel onze bedoeling om mensen sneller de weg naar dienst- of hulpverlening te doen vinden. Er staan in het totaal meer dan 100 filmpjes online ter beschikking op een zeer handige en navigeerbare site. Van iemand met dementie zelf tot de professor huisartsgeneeskunde: ieder deelt belangeloos zijn ervaring mee aan de geïnteresseerde bezoeker. We hebben getracht te werken vanuit de belevingsaspecten van de mantelzorger. Op die manier staat herkenbaarheid van het verhaal centraal en blijft een bezoeker geboeid. Het zijn immers hun thema’s die aan bod komen.
 
Aangezien dementie niet stopt bij de taalgrens werkte het expertisecentrum dementie samen met patiëntenvereniging Alzheimer Belgique asbl en ontwikkelde samen met hen een Franstalige variant.
 
Nood aan globaal dementieplan
Tenslotte roepen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw en Alzheimer Belgique asbl de toekomstige federale regering op om verder werk te maken van een globaal federaal dementieplan zoals dat o.m. bestaat in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Noorwegen. Het Belgisch E.U.-voorzitterschap in het najaar kan hiervoor een perfecte hefboom zijn. Onze samenleving wordt de komende jaren immers geconfronteerd met een tsunami van afhankelijkheid. We kunnen er immers van uit gaan dat België in 2020 zo’n 200.000 personen met dementie zal tellen.
 
www.omgaanmetdementie.be
www.vivreavecunedemence.be
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.