Typ om te zoeken

Facility Ziekenhuizen

“Facility management wordt nu veel professioneler aangepakt”

Delen

OPZC Rekem heeft aparte entiteiten voor technisch beheer en facilitair beheer. In totaal gaat het om 55 medewerkers. Als psychiatrisch ziekenhuis is de aanpak heel specifiek en is veiligheid  een topprioriteit. Net als in andere zorgcentra worden ook hier de bewoners veeleisender. Patiëntentevredenheid is een voortdurende uitdaging.  

Joeri Reulens is diensthoofd technisch en facilitair beheer  in  Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum in Rekem. Het is een extern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid. Er zijn ook campussen in  Lanaken en Antwerpen, waarvoor hij ook instaatIn totaal gaat het om 288 ziekenhuisbedden en 207 PVT bedden. PVT staat voor psychiatrische verzorgingstehuis en is bedoeld om volwassenen en ouderen met een ernstige, langdurige en psychiatrische problematiek residentiële en herstelondersteunende zorg aan te bieden. “We hebben onze opdrachten opgesplitst in technisch en facilitair beheer. Voor het technisch beheer zijn er 30 personeelsleden, voor het facilitaire beheer zijn het er 25. Daar is bewaking bij inbegrepen. Onder het luik technisch beheer vallen het onderhoud van de gebouwen en herstellingen. Ook ICT hoort daar momenteel bij. Het facilitair deel focust eerder op wat je zachte dienstverlening kan noemen, zoals de catering en het onthaal. We hebben ook een vervoersdienst die chauffeurs aanbiedt voor patiënten die bijvoorbeeld naar de huisdokter of een winkel willen gaanHet schoonmaken en wassen hoort ook bij het facilitair deel, maar dat besteden we uit. De beslissing werd genomen na een kosten-baten analyse, outsourcen bleek gunstiger te zijn dan het zelf te blijven doen.  De organisatie van de schoonmaak loopt in nauw overleg met de hoteldienst. Vooral bij onvoorzienigheden is het nodig om ons eigen personeel de nodige regelingen te laten treffen met de zorgafdeling.  

Antwerpse campus 

De afstand naar de campus in Antwerpen is vrij groot. Daar zijn er 24 bedden, het is een eerder kleine afdeling. Er is ginds geen plaatselijk team voor technisch en facilitair beheer. “We werken voor kleine herstellingen samen met een extern facilitair team, bijvoorbeeld voor het ontstoppen van een lavabo. We kunnen hen snel inschakelen. Als het grotere problemen zijn, sturen we vanuit Rekem techniekers. Zij zijn immers vertrouwd met de campus en hebben de nodige ervaring Ook het preventieve werk ginds pakken we zelf aan.” 

Vacatures 

Momenteel lopen er twee vacatures voor technisch assistenten. Er wordt een A2-diploma gevraagd. Ook verwachten we goede vakkennis, zoals van HVAC of houtbewerking. Er hebben zich 30 kandidaten aangemeld, maar de ervaring leert dat een deel daarvan niet in aanmerking zal komen. Er zijn altijd sollicitanten die toch hun kans willen wagen, ook al beantwoorden ze niet aan de vereisten. Het is niet zo eenvoudig om goede medewerkers te vinden. Vakbekwame techniekers kunnen wellicht meer verdienen in de privésector, maar daar staan dan dikwijls onregelmatige uren tegenover. Daar zijn we ons zeker van bewust. Wij hebben als pluspunt dat we mooie uren kunnen aanbieden. Dat maakt de combinatie met een gezin gemakkelijker. Het zijn voor ons belangrijke troeven die we zeker benadrukken. Voor sommige kandidaten geeft dat de doorslag om toch voor de zorgsector te kiezen. In de privésector of als zelfstandige heb je wellicht ook veel verplaatsingen die tijd vergen, wat de werkdagen langer maakt.”  

De afgelopen jaren werd het personeelsbestand van het technisch beheer ietwat afgebouwd. “Het ging niet om een gigantische afslanking met harde afvloeiingen. Maar als er iemand met pensioen ging, zorgden we niet altijd voor een vervanging. Daardoor daalde het aantal medewerkers. Het team dat er nu is, hebben we echt wel nodig. De twee nieuwe vacatures zijn nu dus wel een vervanging van mensen die met pensioen gaan. 

Energieprestatiecontract 

Sinds 3 jaren is er een energieprestatiecontract met Engie, wat inhoudt dat Engie de vooraf gegarandeerde energiebesparingen moet realiseren. Gezien preventief onderhoud een grote invloed heeft op het energieverbruik was het outsourcen van een aantal taken aan Engie een vereiste om het energieprestatiecontract te kunnen realiseren. Op deze manier was het haalbaar om het technisch beheer met iets minder mensen te doen. 

Software 

OPZC Rekem werkt met een softwaresysteemTOPdeskHet biedt heel wat mogelijkheden. Op die manier kan bijvoorbeeld vervoer worden aangevraagd: een wagen, een chauffeur of beide. Je kan via dit systeem ook operationele taken programmeren waardoor preventieve taken goed worden opgevolgd. Engie doet een deel preventief werk, maar de technici verrichten ook een deel van het werk. Het onderhoud van medische apparaten wordt volledig via TOPdesk aangestuurd. Alle wettelijke keuringen worden er bijgehouden, of informatie over auditsVoor de technische dienst betekent TOPdesk onder meer dat defecten gemeld kunnen worden. “Snel anticiperen op problemen, is belangrijk, we volgen dat nauwgezet op en lossen het zoveel mogelijk zelf op. Onze dienst staat ook in voor kleine investeringswerken. Grote werken besteden we uit, daarvoor gaan we op zoek naar een geschikt bedrijf. Ook dat hoort bij onze opdracht.”  

Uitdagingen 

Joeri Reulens ziet wel enkele verschuivingen. Hij geeft aan dat de klanten de afgelopen jaren veeleisender werden. Het is een uitdaging voor de hele zorgsector. “Patiënten weten wat ze willen en stellen ook expliciete vragen. Voeding komt vaak ter sprake. Dat komt voor een deel omdat veel patiënten hier een langere tijd verblijven en vinden dat ze te vaak dezelfde gerechten krijgen. In algemene ziekenhuizen is de opnameduur dikwijls beperkt tot enkele dagen. Patiënten weten dat ze over enkele dagen terug thuis zullen kunnen eten en oordelen misschien minder scherpPatiëntentevredenheid is dan ook een grote uitdaging. Het is onder meer een zoektocht naar voldoende variatie en keuzemogelijkheden, maar ook de kostenefficiëntie speelt een rol. We denken na over initiatieven om bepaalde zaken enigszins anders te doen. We bekijken bijvoorbeeld ook of we de koude lijn anders kunnen aanpakken per afdeling of één keer per week in bulk op klassieke wijze kunnen koken. Momenteel wordt het eten overal, met uitzondering van de afdeling in Antwerpen, vooraf geportioneerd. 

Specifieke doelgroep 

De bewoners kampen met psychiatrische problemen en dat maakt het voor de medewerkers toch wel bijzonder omdat we bijvoorbeeld open, gesloten en half-open afdelingen hebben. Technici hebben geen medische opleiding achter de rug. Ze worden wel heel goed geïnformeerd over wat er kan en wat aandachtspunten zijn. Er mag geen gevaarlijk werkmateriaal onbewaakt rondslingeren zoals schroevendraaiers of hamers. Doorgaans gaan de techniekers met twee naar een klus. Dat heeft te maken met het feit dat het niet altijd mogelijk is om een taak uit te voeren en tegelijkertijd goed op je materiaal te letten. “Iedereen is daar goed van doordrongen. Onze technici kunnen hun mannetje staan mocht er een probleem opduiken. Omdat de patiënten vaak een langere tijd in het ziekenhuis zijn, kennen ze de technici en weten ze wat ze eraan hebben. Patiënten stellen het op prijs dat we herstellingen zo snel mogelijk uitvoeren. Als er in hun kamer iets stuk is, willen ze dat opgelost zien. Er groeit een zekere band en onze medewerkers weten hoe ze met de verschillende patiënten moeten omgaan en wat ze wel of niet tegen iemand kunnen zeggen. Daarover praten ze onderling om ervaringen uit te wisselen. Ook wanneer er een beroep wordt gedaan op een externe firma, wordt informatie doorgegeven over de afdeling en hoe ze het beste omgaan met de bewoners. We stelden instructiefiches op met informatie die echt wel nuttig is.” 

Groenbeheer 

Joeri Reulens staat nog voor een andere uitdaging. OPZC Rekem grenst aan het Nationaal Park Hoge Kempen, een grote groene long. De campus bestaat uit 20 kleinere paviljoenen, omringd door natuur. “Het is een uitdaging om de site netjes te houden, want we zijn met minder personeel dan vroeger. Toen lukte dat vlot. Er kwam ook een verbod op het gebruik van pesticiden, wat de beheersing van het groen intensiever maakt. Momenteel gaan we na hoe we dat het beste kunnen aanpakken, ook vanuit budgettair oogpunt. Het is een denkpiste om te kiezen voor bepaalde types beplanting en infrastructuur rond de gebouwen die onderhoudsvriendelijk zijn. Een bloemenweide vergt bijvoorbeeld minder intensief onderhoud dan een grasveld. 

Professioneel 

Ik ben ervan overtuigd dat het domein facility management de afgelopen jaren veel professioneler werd. Als je kijkt hoe dat tien jaar geleden werd aangepakt, dan zie je een enorme groei. Maar ook als je kijkt hoe het vijf jaar geleden was, zie je nog steeds een positieve tendens. We blijven erop vooruitgaan en dat zal zo nog een lange tijd blijven. De medewerkers zijn goed opgeleid en bouwen ervaring op. Tegelijkertijd zien we dat er vanuit de organisatie meer waardering is voor ons werk. Vroeger werden klussen soms lukraak aan iemand toegewezen, het was niet altijd duidelijk wie wat moest doen. Nu is dat goed afgebakend. Het rekruteren gebeurde vroeger soms eerder informeel, nu gaan we grondig op zoek naar de profielen die we nodig hebben.”  

Groepsaankopen 

Groepsaankopen zijn mogelijk via HospiLim, een platform van zeven algemene en categorale ziekenhuizen en vier psychiatrische centra. Ook OPZC Rekem maakt er deel van uit. HospiLim maakt overleg mogelijk, maar streeft ook naar synergie in het aankoopbeleid van de zorgcentra. Er is ook kennisoverdracht op het vlak van overheidsopdrachten en er gebeurt onderzoek naar samenwerking op het vlak van logistieke processen en informatietechnologie. Het platform bestaat sinds 2010. “We engageerden ons om indien mogelijk via HospiLim te werken. Stel dat we voedselkarren voor de koude lijn nodig hebben, dan gaan we na of er een raamovereenkomst is met HospiLim waarop we een beroep kunnen doen. Het laat ons toe om betere prijzen te bedingen, het is een zinvol initiatief. 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *