Factuur onbestemd wegens verhuis!

De Wet op de Privacy

In ons land beschikken wij over de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgevens. Deze wet regelt de bescherming van persoonsgegevens die op een ongeoorloofde manier gebruikt, verspreidt en opgenomen worden in databestanden.
Met deze “persoonsgegevens” bedoelt de wet iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als “identificeerbaar” wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Iedere natuurlijke persoon heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, recht op bescherming van zijn fundamentele rechten en vrijheden,
inzonderheid op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.

Hoe het nieuwe adres van uw patiënt opsporen?

De tijd dat u bij de gemeente gewoon binnenstapte en een adres kon opvragen over iemand is voorbij en dit omwille van bovenstaande wet! De gemeentelijke ambtenaren mogen dus niet meer zomaar in het Rijksregister gaan neuzen! U kunt echter wel beroep doen op een gerechtsdeurwaarder of een advocaat. Een gerechtsdeurwaarder heeft toegang tot het Rijksregister en kan op een vlotte en snelle manier iemands adres opzoeken
Een andere mogelijkheid is het adres van uw patiënt aanvragen via een raadsman. Ook hij heeft rechtstreeks toegang tot het Rijksregister. Hou ook hier echter rekening met het feit dat u zijn diensten zal moeten vergoeden. Uiteraard kunt u via deze advocaat ook uw klant onmiddellijk laten ingebreke stellen voor de onbetaalde factuur.

Solange Tastenoye

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.