Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Convenant palliatieve zorg

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw kan beschouwd worden als expertisecentrum in de palliatieve zorg. De vereniging bestaat uit
vertegenwoordigers van de 15 palliatieve netwerken in Vlaanderen en vertegenwoordigers van de diverse actoren binnen het palliatieve werkveld (thuiszorg, ziekenhuizen, woonzorgcentra, enz.). De Vlaamse overheid subsidieert de federatie via een convenant voor een periode van 3 jaar. Het eerste convenant liep van januari 2005 tot en met 31 december 2008. In die periode stelde de federatie competentieprofielen op voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg, bakende de federatie zijn eigen opleidingsinitiatieven en die van de palliatieve netwerken duidelijk af, en stelde de federatie een registratieprogramma op voor de palliatieve netwerken

Nieuwe convenant

De Vlaamse overheid heeft een nieuw convenant afgesloten met de federatie voor de periode 2009-2011 met de volgende kernopdrachten:
verder professionaliseren van de vorming van deskundigen in de palliatieve zorg; het registratiepakket over de werking van de palliatieve netwerken verder opvolgen en verfijnen;  bijdragen aan de ontwikkeling van praktijkrichtlijnen en multidisciplinaire zorgtrajecten voor de eerste lijn; verspreiden van wetenschappelijk onderzoek naar de zorgverleners. De uitvoering van het convenant wordt jaarlijks door het agentschap geëvalueerd. Die evaluatie gebeurt op basis van indicatoren. De resultaten worden vermeld in het voortgangsrapport.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.