Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent: performante technieken en energiezuinige installaties

“De totale oppervlakte van de site bedraagt 50.000m², de oppervlakte van het gebouw bedraagt 30.000m². In totaal zullen 272 personen in deze gesloten instelling verblijven. Het ontwerp voorziet in verschillende paviljoenen. De binnenruimte omvat een inkomgebouw, administratief gebouw, bezoekerscomplex, observatie- en crisisafdeling, verpleging, resocialisatie, socio-educatieve diensten, medico-complex, werkplaatsen en sportinfrastructuur. Het paviljoen resocialisatie biedt plaats aan vier afdelingen met vier patiënten, terwijl in de andere paviljoenen elk acht afdelingen met acht tot twaalf patiënten ondergebracht zijn. De afdelingen liggen steeds rug aan rug met centraal een verpleegpost. Rond het centrale gedeelte situeren de woonpaviljoenen met een eigen identiteit zich als een waaier. De buitenruimte omvat gemeenschappelijke wandelingen, unittuinen, dierenperken, serre en moestuin. De activiteiten in de buitenruimte kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het therapeutisch proces.”

WKK en condensatie gasketels

“Het gebouw heeft een K26 peil. Het gebouw werd voorzien van diverse energiebesparende ingrepen: warmtekrachtkoppeling, vloerverwarming, intelligente verlichtingssturingen en regenwaterrecuperatie. Voor de warmteproductie wordt voornamelijk gebruik gemaakt van een WKK naast condensatie gasketels. In de cellen wordt gebruik gemaakt van vloerverwarming, in de sporthal en werkplaatsen worden luchtverhitters geïnstalleerd, op andere plaatsen – gangen, bureaus – staan radiatoren. Wat betreft ventilatie opteerden we voor systeem D voor het volledige gebouw.”

Energiezuinige TL-verlichting

“We kozen voor energiezuinige TL-verlichting waarbij de sturing plaatsvindt via een volledig gecentraliseerde bediening via KNX, bewegingsdetectie in sanitaire ruimten en bergingen, traphalsturingen, noodverlichting op centrale batterijen. Het totaal opgesteld transformatorvermogen bedraagt 2MVA opgedeeld in 2 HS-cabines met 1 kopcabine. Alle beveiligingsinstallaties zijn aangesloten op een noodstroomgenerator en UPS.”

Beveiliging verschilt van paviljoen tot paviljoen

“De beveiliging in het gebouw zelf is vergelijkbaar met die van een gesloten psychiatrisch ziekenhuis waarbij toch de nadruk werd gelegd op een streng beveiligingsregime om zo de veiligheid voor het personeel te verhogen. De graad van beveiliging verschilt van paviljoen tot paviljoen. Voor de afdelingen hoge veiligheid zijn extra maatregelen getroffen inzake toegangscontrole om de veiligheid van het bewakende personeel te verhogen. Interfonie is voorzien op de sasdeuren gekoppeld aan de camerabewaking en verbonden met toegangscontrole en de centrale bunker. Voorts is er een veiligheidsbeheersysteem voorzien dat alle beveiligingstechnieken integreert zodat gecentraliseerde bediening mogelijk is vanuit de beveiligingsbunker. Hier bevindt zicht tevens een videowall waarop alle camerabeelden alsook de beveiligingsinstallaties gevisualiseerd zijn. Alle beveiligingsinstallaties zijn ook onderling gekoppeld zodat deze automatisch interageren. Hierdoor wordt het voor het superviserende personeel in de bunker eenvoudiger om alle taken te beheren en verloopt alles ook efficiënter. Mobiele communicatie gebeurt via IP-DECT met lokalisatie zodat het personeel in geval van een calamiteit steeds exact binnen het gebouw kan gelokaliseerd worden. Er werd gekozen voor een fysiek en logisch gescheiden administratief- en beveiligingsnetwerk. Branddetectie vindt plaats via VESDA-aanzuigdetectie in patiëntenkamers en detectoren in de rest van het gebouw. De werkplaatsen zijn uitgerust met BEAM-detectoren.”

Ommuring, draadafsluiting en camerabewaking

“Er worden strenge eisen gesteld aan de beveiliging van de directe omgeving rond het centrum. Hiervoor wordt onder meer een ommuring voorzien evenals een draadafsluiting en camerabewaking. Het buitenhekwerk is voorzien van overklimdetectie alsook sabotagedetectie. Er is ook een oproepinstallatie voorzien conform de Europese evacuatienorm (EN 60849). In alle kamers is een kamersignalisatiesysteem voorzien.”

Patiëntenkamers

“Op de patiëntenkamers bevindt zich een intelligent coax netwerk waardoor het mogelijk is om TV-zenders per cel te configureren. De toegangscontrole op de deuren vindt plaats via badgelezers, elke geïnterneerde beschikt over zijn eigen badge waarmee hij zich binnen het gebouw kan begeven binnen de voor hem specifiek toegelaten zones. Wat betreft het sanitair zijn de kamers – afhankelijk van de afdeling – uitgerust met een al dan niet vandaalbestendig (hang)toilet. De wastafels omvatten geen kranen, wel een drukknop in de technische koker,” besluit Tom Bruynbroeck.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.