Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Frax berekent uw risico op osteoporose

Delen

In de Europese Unie loopt een persoon om de dertig seconden een heupfractuur op. De vergrijzing van de bevolking, gecombineerd met een slechte levenshygiëne, zorgt voor een hoger risico. Dit leidt natuurlijk tot een aanzienlijk kostenplaatje, maar het kan vooral ook ernstige en zelfs dodelijke gevolgen hebben voor de mensen die deze breuken hebben opgelopen.
Professor Reginster staat aan het hoofd van de Onderzoekscel Bot- en Kraakbeenmetabolisme van de Universiteit van Luik (ULg) en is tevens voorzitter van de Europese vereniging voor osteoporose. Hij benadrukt dat bij de patiënten die niet overlijden aan de ziekte er slechts een op drie zijn die later weer volledig zelfstandig kunnen leven. Een instrument op maat De diagnose van osteoporose kan gemakkelijk gesteld worden dankzij een osteodensitometrie. Eenmaal de diagnose gesteld, wordt een radiografie van de dorsolumbale wervelkolom voorgeschreven om eventuele verzakkingen van de wervels op te sporen. Bovendien is ook een dosering van de biomerkers van de botombouw noodzakelijk om na te kunnen gaan of de kwaliteit van het bot verslechtert of stabiel blijft. Verschillende studies tonen aan dat de opsporing van osteoporose veel doeltreffender is wanneer de patiënten geselecteerd worden op basis van hun risicofactoren.
Het is dan ook op basis hiervan dat een nieuw tool tot stand is gekomen dat FRAX® werd gedoopt. Dit instrument werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie in samenwerking met Professor John Kanis van de Universiteit van Sheffield. Met Frax is het mogelijk om te berekenen wat in de eerstkomende tien jaar het absolute risico op osteoporosebreuken zal zijn bij zowel mannen als vrouwen. Het FRAX-algoritme is gebaseerd op honderden epidemiologische studies en door rekening te houden met de verschillende risicofactoren is het in staat om een kanspercentage te geven voor osteoporose.
FRAX® is afhankelijk van de incidentie van breuken die eigen is aan elk land – het risico op een breuk bij een 65-jarige is bijvoorbeeld niet hetzelfde in België als in Frankrijk of in de Verenigde Staten. Hoewel FRAX® gebaseerd is op een uiterst complex wiskundig model, is de toepassing ervan wel erg gemakkelijk voor een arts. Het volstaat immers om de patiënt een aantal vragen te stellen over zijn risicofactoren en om zijn lengte en gewicht te meten. Met deze gegevens zal FRAX® een percentage geven van het absolute risico op osteoporose voor de eerstkomende tien jaar.

Het gebruik van FRAX® door huisartsen

Volgens een studie van de Universiteit van Luik kent 37% van de Belgische huisartsen FRAX ® en maakt 19,7% er gebruik van omdat ze het beschouwen als een nuttig bijkomend instrument voor de diagnose en de behandeling van osteoporose. “Ongeacht of ze op de hoogte zijn van het bestaan van FRAX®, voelen de meeste huisartsen wel aan dan het niet voldoende is om enkel te kijken naar de mineraaldichtheid. Dankzij FRAX kunnen ze een juiste weging maken tussen de verschillende factoren,” vertelt Professor Olivier Bruyère.

 KADER:

Luik speelt een voortrekkersrol Onder impuls van de provinciaal gedeputeerde George Pire draagt het departement Gezondheid, Levenskwaliteit en Milieu van de provincie Luik bij tot de strijd tegen osteoporose. De provincie speelt een belangrijke voortrekkersrol in deze materie en sinds 2001 kan iedereen zich in mobiele eenheden gratis laten screenen op osteoporose. Vrouwen tussen 50 en 69 worden hiervoor trouwens persoonlijk uitgenodigd. Tot voor kort gebeurde het onderzoek aan de hand van ultrasone geluiden en de vrouwelijke patiënten die “positief” werden bevonden dienden vervolgens een radiologische absorptiometrie met dubbele energie te ondergaan om op die manier de mineraaldichtheid van hun botten te kunnen meten. Het FRAX-algoritme vervangt nu al anderhalf jaar het onderzoek op basis van ultrasone geluiden.

Tags:

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *