Functieclassificatie: de tussenstand

Binnen de gezondheidszorg wordt sinds 2002 hard gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe sectorale functieclassifi catie. Daarvoor werd eerst een eigen methode ontwikkeld, die rekening houdt met de specifi eke kenmerken van de zorgsector. Een verkoopspraatje houden in een commerciële omgeving is nu eenmaal wat anders dan te moeten antwoorden op vragen van bezorgde familieleden. Aan de hand van de IF-IC-methode werden vervolgens 155 kernfuncties uit de federale gezondheidsdiensten zorgvuldig beschreven en ingeschaald. Daarmee werd de ruwbouw van het classifi – catieproject gerealiseerd

“Aan de hand van uitgebreide instellingstests, wordt per deelsector onderzocht welke mogelijke problemen kunnen ontstaan bij de implementatie. Voor de algemene ziekenhuizen bleek bijvoorbeeld dat er een functiebeschrijving bestond voor bijna 94% van alle medewerkers. Wel bleek het moeilijk om op een correcte manier onderscheid te kunnen maken tussen de basis- en de gespecialiseerde verpleegkundigen. Met de vertegenwoordigers uit de sector heeft IF-IC daarom een nieuw model van functiedifferentiatie opgesteld. Dat wordt momenteel getoetst aan de realiteit.”

Daarnaast wordt hard gewerkt aan het opmaken van bijkomende functiebeschrijvingen om de resterende hiaten in het systeem weg te werken. IF-IC wil namelijk naar een dekkingsgraad van 98% evolueren. Daarom is men momenteel nog op zoek naar tal van instellingen die willen helpen bij het interviewen van functiehouders. Want alles wat binnen IF-IC wordt opgemaakt, wil men zo nauw mogelijk laten aansluiten bij de werkvloer. “Sluitstuk van de classifi catie moet natuurlijk de aanpassing van de barema’s worden. Op dit punt zijn er nog heel wat vragen over de haalbaarheid (niet in het minst over de betaalbaarheid). Hierin spelen uiteraard de sociale partners en de overheid een beslissende rol, al levert IF-IC wel ondersteunend studiemateriaal

Om de kostprijs van het nieuwe systeem correct te kunnen berekenen, heeft de sector nood aan een correcte analyse van zowel de huidige loonkost als van de implementatiekost. De voorbereiding van een grondige loonanalyse staat daarom alvast hoog op het IF-IC prioriteitenlijstje.” (BVC)

Meer informatie op: www.if-ic.org

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.