eeac768cc7c796109a281c248f950a0e_f2199.jpg

'Geef nierpatiënten een échte keuze'

‘Pas als nierpatiënten goede voorlichting krijgen over alle verschillende dialysemogelijkheden, kunnen zij een échte keuze maken. En dan kiezen wereldwijd meer mensen voor peritoneale dialyse (PD): buikvliesspoeling die thuis kan plaatsvinden.’ Dat betoogt prof.dr. Rob Beelen in zijn afscheidsrede op vrijdag 11 maart. Tijdens zijn ruim dertigjarige loopbaan in VUmc verdiepte hij zich in het verbeteren van peritoneale dialyse. Beelen sluit zijn rede af met een pleidooi voor uitgebreidere voorlichting over pro’s en contra’s van medische behandelingen bij – met name – kwetsbare ouderen.

Hoe minder tijd voor voorlichting over buikvliesspoeling, hoe meer nierpatiënten kiezen voor hemodialyse in het ziekenhuis. Daarom zijn er grote verschillen tussen landen onderling – en zelfs landelijk per ziekenhuis – in het percentage patiënten dat thuis dialyseert met behulp van buikvliesspoeling. Dat bleek uit een recente grote internationale studie naar peritoneale dialyse, onder leiding van prof.dr. Rob Beelen.

Kwaliteit van leven 
Er zijn drie opties bij nierfalen: niets doen, dan overlijdt de patiënt; transplantatie, indien er een geschikte nier beschikbaar is; of dialyseren. Dialysepatiënten kunnen kiezen voor hemodialyse, meestal in het ziekenhuis (85% in Nederland) of voor peritoneale dialyse, buikvliesspoeling. Dat is net zo goed of slecht als hemodialyse, iets goedkoper en kan thuis of op het werk, wat de kwaliteit van leven vergroot. Beelen zoomt in zijn afscheidsrede in op die kwaliteit van leven door te wijzen op een onderzoek waarbij het (fictieve) behandeladvies van nefrologen wijzigt naarmate de patiënt verandert in respectievelijk hun moeder, en tenslotte in zichzelf. Dat sluit aan bij een recente enquete van artsenfederatie KNMG, waaruit blijkt dat artsen soms andere keuzes qua behandeling zouden maken voor patiënten dan voor zichzelf. Beelen komt tot de conclusie dat er bij oudere patiënten nu nog te veel voor biomedisch handelen (cure) wordt gekozen ten koste van zorg (care). Hij pleit daarom voor “cure sometimes, relieve often, care always”: de keuze voor kwaliteit van leven.

Bron: VUmc / Eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.