Typ om te zoeken

Geen onderdeel van een categorie

Geen artsentekort in België

Delen

De evolutie vertoont, van 2004 tot 2012, een stagnatie van het aantal huisartsen en een toename van het aantal specialisten met 14,5%. De verdeling naar leeftijd toont aan dat 11% van de specialisten en 10% van de huisartsen, met activiteit, ouder zijn dan 65 jaar. Er is dus geen artsentekort in België.

 

Opgelet: dit artikel is al enkele jaren oud

 

In 2012 waren er bijna 5.000 artsen in opleiding. Deze cijfers kunnen worden verfijnd door de statistische gegevens van Volksgezondheid op te zoeken. Voor deze categorie, kunnen we terecht schatten dat 100% fulltime actief zijn, in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, in overeenstemming met het wettelijke statuut van deze categorie van artsen. Voor wat de huisartsen betreft, waren er 717 artsen in opleiding in 2012 en 810 in 2014. Het aantal kandidaten geneesheren-specialisten bedroeg 3.962 in 2012 en 4.410 in 2014. 5.200 artsen zijn dus in opleiding. Uit deze gegevens blijkt dat pensionering en stopzetting van de activiteit van de oudere artsen niet langer een reden tot bezorgdheid dient te zijn voor de gezondheidszorg van de bevolking, aangezien het aantal kandidaat specialisten die, per definitie, vrij zijn om 100% op de gezondheidszorgmarkt te werken het aantal vertrekkende artsen overstijgt, en dit in ruime mate.

 

De analyse van de verdeling per regio toont, op een opvallende wijze, een merkbaar verschil in activiteit tussen de Nederlandstalige en de Franstalige collega’s. Vooral in de huisartsengeneeskunde, is de subactiviteit opvallend in Brussel en Wallonië, in vergelijking met Vlaanderen, wanneer men voor de activiteit baseert op de definitie van FTE, rekening houdende met de RIZIV honorariaproductie van de artsen. Er is dus een belangrijke marge van activiteit, waarop momenteel nog geen beroep wordt gedaan, die eveneens toelaat om iedere bezorgdheid aangaande de capaciteit van het gezondheidssysteem om een comfortabele en degelijke dekking van de gezondheidszorg in België weg te nemen.Het rapport staat vol met gedetailleerde informatie per specialiteit, maar het is niet aan mij om hier commentaar op te geven.

 

We kunnen besluiten dat dit document, in alle sectoren en in alle regio’s van het land, de beweringen van de Franstalige politici die voortdurend het schrikbeeld van een toekomstige drastische vermindering van de medische capaciteit verkondigen, categorisch ontkent. Integendeel, deze cijfers tonen het bestaan van de medische plethora aan, meer bepaald in Franstalig België, en benadrukt dat men in de toekomst niet hoeft te vrezen voor de gevolgen van een vermeend artsentekort in België.

 

Het is nu aan de verantwoordelijke Franstalige politici om adequate, duurzame en sterke maatregelen te nemen, om een beperkt quota van toekomstige artsen te behouden.

 

Tags:

Je houdt waarschijnlijk ook van

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *