Geneesheren in opleiding tot huisarts onder RSZ-reglementering

De RSZ-wetgeving is in beginsel van toepassing op werknemers en werkgevers die door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden. Daarnaast is het RSZ-stelsel van toepassing op personen die arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst. Zo moeten onder meer de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist verplicht worden aangegeven bij de RSZ. Deze regelgeving wordt nu uitgebreid naar de geneesheren in opleiding tot huisarts die tewerkgesteld zijn bij een universitair centrum. Daar waar zij in het verleden in het merendeel van de gevallen als zelfstandige waren ingeschreven bij het RSVZ, dienen zij nu dus  verplicht aangegeven te worden bij de RSZ.  (BVC)

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.