Typ om te zoeken

In the spotlight Innovatie

Gentse serviceclub zamelt zweet in om coronahonden op te leiden

Delen

Gent, 16 december 2020Serviceclub Kiwanis Belgium-Luxembourg / divisie Gent Center, organiseert, samen met de overheid en o.a. de universiteiten van Gent, Luik en Brussel, als enige in België testcentra in het hele land. Momenteel zijn er zes acties gepland waar een minimum van 300 vrijwilligers zullen aan deelnemen. In Gent is dat op zaterdag, 19 december, in De Kantien – Kanodreef 2  om 14.00 u. In deze testcentra worden zweetstalen van gezonde mensen afgenomen om speurhonden te trainen in het herkennen van Covid-19. Die stalen vormen een ijkpunt tegenover de stalen van positieve Covid-19 patiënten. Deze acties zijn van primordiaal belang om de honden het verschil te leren kennen.

Speurhonden herkennen Covid-19 snel

In de eerste COVID golf werd door Prof. Dr. Dominique Grandjean van de diergeneeskundige Faculteit van Maison Alfort (Parijs) in samenwerking met de hondenbrigade van de Parijse brandweer onderzocht of honden konden ingezet worden voor het screenen van mensen en het herkennen van dragers van Covid-19. Er werd uitgegaan van geurstalen zweet, omdat er geen virus wordt uitgescheiden via die weg, maar wel stoffen die door het lichaam worden gevormd onder invloed van het virus. De eerste resultaten waren verbluffend en zelfs accurater dan de gekende labo testen. Speurhonden die zo getraind zijn worden al ingezet in o.m. de luchthaven van Helsinki.

Ook in België en met steun van Volksgezondheid

In België werd er door verschillende instanties hierop ingepikt. Op initiatief van de decaan van de faculteit diergeneeskunde te Gent werd een stuurgroep opgericht in samenwerking met een professor van de faculteit diergeneeskunde te Luik, een onderzoeker-chemicus, gespecialiseerd in zweet en met Miguel Stevens, Kiwaniër en oud-voorzitter van de International Working Dog Breeding Association.

Zowel de Federale Politie, Defensie, Civiele Bescherming, Brandweer, academici en Kiwanis bundelden de krachten en het project kreeg een gunstig advies van Volksgezondheid.

Validatiefase

De eerste fase (ongeveer 2 maanden) is een puur wetenschappelijke validatiefase waarbij nagegaan wordt in welke mate de geur die de 13 honden van de eerste lichting onderscheiden volledig te koppelen is aan Covid-19. Daarom zijn er honderden negatieve stalen nodig van gezonde personen.

Kiwanis Belgium-Luxembourg levert noodzakelijke gegevens tijdens landelijke actie

Het is de verantwoordelijkheid van Kiwanis Belgium-Luxembourg om van half december tot half januari alle stalen van gezonde mensen te verzamelen. Momenteel zijn al zes acties gepland en wordt er gemikt op minimum 300 afnames. De testcentra beantwoorden uiteraard aan alle geldende Covid-19-maatregelen en de tests, waaronder een klassieke Covid-19 test, gebeuren door ervaren medische teams.

Miguel Stevens, lid van Kiwanis en mede intiatiefnemer van de actie zegt: “Wat we nu doen zit in het DNA van Kiwanis. Onze service club bestaat enkel en alleen om de maatschappij nuttige diensten te verlenen. Covid-19 heeft er zwaar op ingehakt. Niet alleen bij volwassenen maar ook bij kinderen. Kijk maar hoe moeilijk kinderen en jongeren het hebben in deze barre tijden. Het motto van Kiwanis is ’Serving the Children’. Van zodra we wisten dat dit nodig was hebben we geen moment geaarzeld om de organisatie van deze testcentra op ons te nemen. Het ligt immers volledig in lijn met onze doelstellingen.”

Uitrol

Indien de eerste fase wetenschappelijk aantoont dat deze honden effectief mensen met Covid-19 kunnen onderscheiden van anderen, dan zal de regering beslissen waar er honden kunnen worden ingezet (bv. luchthavens, woonzorgcentra, hulpdiensten zoals politie, brandweer, ingang van evenementen, scholen, …).


Kiwanis Belgium-Luxembourg

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzetten voor het verbeteren van de wereld, één kind en één gemeenschap per keer. Kiwanis is sinds 1963 actief in België en Luxemburg en telt hier 201 clubs en 4136 leden. Jaarlijks wordt voor ongeveer

3 miljoen € gegeven aan gerichte projecten en de Kiwaniërs presteren bovendien ongeveer 120.000 uur vrijwilligerswerk.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *