Geoptimaliseerde aankoop binnen een vrijgemaakte energiemarkt

Er zijn heel wat spelers actief op de vrije energiemarkt. Dat gaat van elektriciteitsproducenten en aardgasinvoerders tot netbeheerders, leveranciers, meterbedrijven en regulatoren. De liberalisering geldt niet voor het transport van elektriciteit en gas. Alle leveranciers, zowel de ‘oude’ als de nieuwe, moeten gebruik maken van de bestaande netten. Een twintigtal elektriciteits- en gasleveranciers – zowel grote als bescheiden bedrijven  – hebben een leveringsvergunning verkregen. Ze beantwoorden aan een aantal kwalificatienormen opgelegd door de Vreg, de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Electriciteits- en Gasmarkt. Die kwalificatienormen hebben betrekking op procedures, bankwaarborgen, kwaliteit, enz… Voor het opstellen van offertes voor potentiële klanten is vooral het historisch verbruiksprofiel van belang. Hoe beter deze gegevens bekend zijn, hoe competitiever een offerte door een leverancier kan worden opgemaakt.

Vergelijken

Een offerte word samengesteld uit diverse componenten. De eigenlijke energiecomponent is daarvan het belangrijkste onderdeel. De energieprijs is afhankelijk van een aantal factoren: de kosten voor de productie of aankoop van elektriciteit of aardgas; de hoeveelheid energie die een klant verbruikt en het tijdstip waarop deze energie wordt verbruikt; de administratieve kosten van de leverancier; de winstmarge van de leverancier. Daarnaast zijn er echter nog een reeks andere – vaak variabele – kosten. Dit betreft onder meer distributiekosten, federale en regionale taksen, groene stroomcertificaties, enz… Het is voor zorginstellingen zaak om diverse offertes grondig te vergelijken en te filteren. Bij sommige energieleveranciers kan er al een voordeel worden gedaan omwille van kortingen op federale heffingen of omwille van groene stroomcertificaties.

Op het juiste moment aankopen

Nog veel belangrijker dan het uitspitten van de offertes van de verschillende energieleveranciers is het moment waarop een nieuw contract wordt afgesloten of een oud contract wordt opgezegd. Net zoals aandelen, wordt ook energie op beurzen verhandeld. De noteringen zijn zeer volatiel. Van de ene op de andere dag kunnen de energiebeurzen een stijgende of dalende curve vertonen. Het is dan ook van belang om op het ‘juiste’ moment over te gaan tot het aankopen van elektriciteit of gas.

Energiecontracten worden opgesteld in functie van diverse ‘formules’. Zo zijn er niet alleen contracten met een vaste prijs maar ook met een variabele of een geïndexeerde prijs, of een prijs op basis van volume. Een vaste prijs verandert niet gedurende de looptijd van het contract. Taksen en heffingen kunnen meestal wel worden aangepast. Bij een variabele prijs kunnen alle kostprijscomponenten variëren naargelang de markt en de marktomstandigheden. Bij een geïndexeerde prijs wordt er elke maand een nieuwe berekening gemaakt in functie van de beursprijzen. Bij een contract op basis van volume koopt een klant opties bij zijn leverancier en dit per maand, per kwartaal of jaar. Om sterker te staan tegenover de energieleverancier gaan sommige bedrijven ook over tot een groepsaankoop.

De duur van contracten loopt uiteen. Sommige leveranciers hebben contracten van onbepaalde duur die opzegbaar zijn, mits het respecteren van een opzegtermijn. Doorgaans hebben contracten een doorlooptijd van 1, 2 of 3 jaar. Slechts in uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om een contract tussentijds open te breken, meestal na langdurige onderhandelingen.

Bert Verbeke

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.