Typ om te zoeken

In the spotlight Techniek Ziekenhuizen

Gezond schoonmaken met probiotische producten

Delen

Kim Geens – Clusterverantwoordelijke huishoudelijke diensten, AZ Sint-Maarten

AZ Sint-Maarten trekt de kaart van probiotische schoonmaakmiddelen. Internationaal wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat dit heel wat voordelen heeft. Het Mechelse ziekenhuis ging niet over één nacht ijs en voerde zelf ruim 300 tests uit. Pluspunten zijn een gezonde schoonmaak én milieuwinst. Als ziekenhuis zijn ze in België pionier.   

Kim Geens is clusterverantwoordelijke voor de huishoudelijke diensten in AZ Sint-Maarten, dat deel uitmaakt van de groep Emmaüs. Hij had veel interesse in het schoonmaken met probiotische schoonmaakmiddelen, maar in een ziekenhuisomgeving is dit ongebruikelijk. Hij volgde ook wetenschappelijk onderzoek op dat het verband aantoonde tussen het schoonmaken met probiotica en minder aanwezigheid van pathogene bacteriën die ziekenhuisinfecties veroorzaken.  

Op en top ecologisch 

We werkten zoals overal in de sector met klassieke schoonmaakchemie. Deze producten doseerden we hier ter plaatse. We hadden interesse om met meer milieuvriendelijke technieken te werken, maar in een ziekenhuis gaat het om een professionele schoonmaak die aan normen moet voldoen. In andere sectoren wordt al met probiotische schoonmaakmiddelen gewerkt. Dat interesseerde ons heel fel omdat we weet hadden van studies, vooral uit het buitenland, die positieve effecten lieten zien. Bovendien vormen probiotische producten 100% een ecologisch alternatief, terwijl klassieke schoonmaakmiddelen toch wel een minder gunstige impact op het milieu hebben. In de particuliere en professionele handel heb je eco-lijnen met een kleinere ecologische voetafdruk, maar de probiotische producten zijn de enige die niet alleen een nul belasting op het milieu hebben, maar er ook positief aan bijdragen. Wanneer het product in afvalwater terechtkomt, ondersteunt het de waterzuivering. Vanuit ecologisch standpunt waren we er dan ook heel enthousiast over.   

 

Tests  

Probiotische schoonmaakmiddelen hebben een langdurig effect doordat de bacteriën tussen twee schoonmaakbeurten blijven doorwerken. Ook bleek uit Europese studies dat door de aanwezigheid van ‘goede bacteriën’ de voedingsbodem voor pathogenen verdween. Je brengt continu goede bacteriën aan. Die werden in laboratoria geselecteerd. Zo is er een bacterie die gericht is op het verwijderen van lipiden of vetten, een andere focust op eiwitten. Op die manier krijg je een totaalspectrum.  

Zoiets heeft een enorme impact op het schoonmaken in een ziekenhuis. Daar is alles gericht op hygiëne, maar ook op de vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder kans is op bijvoorbeeld kruisbesmettingen. In februari 2020 startten we met een proefperiode van enkele maanden. Uit onze vaststellingen van meer dan 300 tests bleek dat het product effectief doet wat we ervan verwachtten. Intussen gebruiken we probiotische schoonmaakmiddelen voor nagenoeg alles: vloeren, sanitair en interieur. Het is natuurlijk wel zo dat we blijven desinfecteren waar dat nodig is. Ook bij sterke vervuiling, bijvoorbeeld door parafine, zetten we een klassieke ontvetter in. 

Pionier 

Ook het innovatieve aspect speelt een rol. Naar mijn weten is er geen enkel ziekenhuis in België waar over de hele lijn met probiotische schoonmaakmiddelen wordt gewerkt. We willen de toon zetten, maar dat doen we uiteraard op een veilige manier. Het probiotisch product komt net als de klassieke middelen ook geconcentreerd toe en moeten we verdunnen. Bij chemische producten moet je nauwlettend rekening houden met gevaarsymbolen, zoals voor irritatie. Dat is helemaal niet zo bij probiotische schoonmaakmiddelen. Zelfs geconcentreerd is het 100% veilig.  

Er zijn in België verschillende bedrijven die probiotische schoonmaakmiddelen aanbieden. “Boma was al langer onze leverancier, ze bieden ook probiotische producten aan. Boma bouwde met probiotische producten ervaring op in onder meer wzc.. Verhoudingsgewijs zijn de producten amper duurder. De aankoopprijs ligt hoger, maar doordat er minder periodieke producten, zoals ontkalker, moeten gebruikt worden is het verbruik zuiniger.”  

Hygiëne herbekijken  

“Onze collega’s van ziekenhuishygiëne waren van bij het begin betrokken bij het denkproces, de metingen en de evaluatie. Zij staan er volledig achter. Er is het inzicht dat hygiëne niet langer betekent dat je alle bacteriën moet verwijderen en vermijden dat ze binnengebracht worden. Het betekent dat we de aanwezigheid van gevaarlijke micro-organismen zoveel mogelijk willen beperken en ze de kans ontnemen om te groeien op onze oppervlakken en materialen. We bekijken momenteel of we nog verder kunnen gaan. We doen bijvoorbeeld tests om na te gaan of we de klassieke ontkalker kunnen vervangen, dat is immers een vrij agressief product. We willen nagaan of een ecologische variant waaraan probiotica toegevoegd zijn, doeltreffend is. Positief is alvast dat we de klassieke ontkalker sterk konden afbouwen omdat het gebruik van probiotica bij de schoonmaak voor een deel al de biofilm afbreekt waardoor kalk zich minder snel hecht. Er zijn dus wellicht nog meer mogelijke pistes. We poetsen in eigen beheer en fijn was dat de medewerkers enthousiast reageerden. Sommigen bestellen bij onze leverancier producten voor thuis.  


Hoe werken probiotische schoonmaakmiddelen? 

*Het is al langer gekend dat er ‘goede’ en ‘slechte’ micro-organismen zijn. Ze komen overal voor, bijvoorbeeld op onze huid, en vormen samen een microbioom. Op een vaste ondergrond vormen ze een biofilm. Het gaat om een levendig geheel van bacteriën dat zich vlot aanpast aan de omstandigheden.  

*Probiotica laten goede bacteriën los op de te reinigen oppervlakken. Ze zijn in laboratoria samengesteld met het oog op het beperken van pathogenen. Ook stimuleren ze de aanwezigheid van goede bacteriën.  

*Probiotica zijn een natuurlijk product zonder schadelijke effecten voor het milieu, integendeel, ze hebben in afvalwater een zuiverende werking.  

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *