GGZ op zoek naar middelen voor uitbouw digitale zorgpraktijk

Vanuit Howest werd in 2013 een onderzoeksproject “GGZ 3.0” opgezet naar de noden en mogelijkheden om de zorgvernieuwing in de GGZ in Vlaanderen te faciliteren door integratie van ICT en internet in de samenwerking tussen de zorgactoren. Het project wilde de GGZ en de ICT-sector dichter bij elkaar brengen en ondersteunen bij de uitbouw van de digitale zorgpraktijk.
 
“Het grootste probleem is het vinden van middelen om dergelijk onderzoek verder te zetten,” stelt Petra De Vlieger, onderzoekster bij Howest. “Het enthousiasme in het werkveld is groot als men nadenkt over het uiteindelijke resultaat namelijk een elektronisch delen van gegevens. Echter de bereidheid tot investeren – financieel of in mankracht – om te komen tot zo’n resultaat veel minder. Het werkveld geeft aan hiertoe geen budgettaire ruimte te hebben. Cofinanciering vanuit het werkveld is echter bij veel subsidiekanalen een vereiste tot goedkeuring van projectaanvragen.”
 

Vervolgproject

“Een vervolgproject werd geschreven om samen met de sector een rechtenmatrix op te maken. Dit is een gedeelde visie over wie wat zou mogen lezen en schrijven van informatie over cliënten. Informatie die gedeeld wordt tussen een arts en een psycholoog zal anders zijn dan tussen een hulp aan huis en een thuisverpleegkundige. Dergelijke matrix is een noodzakelijke voorwaarde om ooit te komen tot een tool voor elektronische gegevensdeling zoals bijvoorbeeld Vitalink. Het projectvoorstel werd voorlopig niet aanvaard omdat men van mening is dat de wetgeving een uiteindelijke implementatie in de weg zal staan. Eveneens vindt het IWT, waar het project werd ingediend, dat zij niet het geschikte subsidiekanaal zijn maar dat de overheid hierin zou moeten investeren. De overheid staat inhoudelijk achter het project maar toen was er geen engagement omdat men met de verkiezingen en dergelijke bezig was.
 
We waren er toch al in geslaagd om meer dan 30 organisaties en bedrijven (zowel uit de zorgsector als uit de ICT-wereld) te overtuigen ons project te co-financieren wat toch getuigt van een grote nood,” besluit Petra De Vlieger.
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.