64386152_l.jpg

Groter gevoel van veiligheid door digitale thuisopvolging van oncologische patiënten

Het mobile health-project AMTRA volgt oncologische patiënten thuis digitaal op via smartphone. Hieruit blijkt dat 82% van de patiënten zich veiliger voelt door de continue monitoring van hun symptomen en vitale parameters. Op 25 april 2018 won AMTRA de jury- en publieksprijs tijdens de zorgbeurs Health&Care in Expo Gent.

E-health wint snel terrein binnen de geneeskunde. In kader van de Mobile Health-projecten van minister Maggie De Block, loopt het pilootproject AMTRA: Ambulant Monitoring of Cancer Therapy using a smaRtphone Application in vier oncologische centra: het oncologisch en hematologisch dagziekenhuis van het UZA, AZ Maria Middelares Gent, Grand Hôpital de Charleroi en CHU UCL Namur. Hierin wordt nagegaan in hoeverre oncologische patiënten thuis digitaal opgevolgd kunnen worden met een smartphone.

Vitale parameters en medicatie-inname gemonitord

De AMTRA-app wordt gebruikt bij kankerpatiënten die orale of intraveneuze chemo-, immuno- of doelgerichte therapie toegediend krijgen. Patiënten krijgen een smartphone applicatie, samen met een weegschaal en een bloeddrukmeter mee naar huis. De applicatie geeft op regelmatige tijdstippen meldingen, zodat medicatie correct ingenomen wordt en vitale parameters zoals gewicht, bloeddruk en hartslag doorgegeven worden aan de betrokken artsen. Ook bijwerkingen en de ernst ervan kunnen patiënten doorgeven, zodat deze sneller behandeld kunnen worden.

Eerste resultaten

Na een jaar looptijd bij 184 oncologische patiënten, zijn de eerste resultaten bekend. Zo voelt 82% van de patiënten zich veiliger door het continue monitoren van de vitale parameters. 80% van de patiënten gaf aan dat het contact met de zorgverleners verbetert door het gebruik van de app. De parameters die de patiënten ingeven worden automatisch verzonden naar een beveiligde omgeving, waar enkel de betrokkenen toegang tot hebben: de patiënt, de arts en de oncologische verpleegkundigen. Dit zorgt in 52% van de gevallen voor tijdswinst tijdens de beter voorbereide consultaties. De app wordt door 71% van de deelnemers aanbevolen aan lotgenoten. In totaal geeft 90% van de patiënten, die gebruik maakte van AMTRA, aan tevreden te zijn met deze applicatie. 

Nauwere opvolging op maat

De constante feedback van artsen en verpleegkundigen, onder andere via de smartphone applicatie, zorgt ervoor dat de patiënt bewuster omgaat met zijn of haar lichaam en nauwgezetter de thuismedicatie inneemt.  De patiënt geeft de bijwerkingen van de chemobehandeling meteen door via de app, waardoor eventuele complicaties sneller behandeld worden. Hierdoor zijn patiënten in staat om medicatie langer en met minder onderbrekingen vol te houden aan de meest optimale dosis. Prof. dr. Marc Peeters, diensthoofd oncologie UZA, licht toe: “Per patiënt wordt de ideale chemodosering bepaald. De behandeling verloopt optimaal wanneer de antitumorale medicatie volgens dit ideale doseringsschema wordt toegediend. Het AMTRA-project heeft aangetoond dat de interactie met de patiënten verbetert, waardoor ze hun medicatie met minder onderbrekingen of dosisreducties kunnen toegediend krijgen.  Hierdoor verhoogt de overleving van de patiënten”.

Op 25 april 2018 mocht AMTRA de jury- en publieksprijs in ontvangst nemen tijdens de zorgbeurs Health&Care in Expo Gent.  Een vakjury nomineerde 3 projecten. Zowel de jury als het publiek koos een winnaar. Deze twee awards zijn een beloning voor de unieke samenwerking tussen ziekenhuizen, patiënten en industrie.  In 2017 behaalde AMTRA reeds de eerste plaats van de Zorgvinding award in de categorie ‘kankerzorg’.

Het AMTRA project is een samenwerking van het UZA met drie andere ziekenhuizen (AZ Maria Middelares Gent, Grand Hôpital de Charleroi, UCL CHU Namur) en Remedus, die het project technologisch ondersteunde en een aantal verpleegkundige diensten leverde.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.