Typ om te zoeken

Finance In the spotlight Woonzorgcentra

GZA Zorg&Wonen: “Investeren in menselijk kapitaal is essentieel”

Delen

Woonzorgcentra gingen als eerste in lockdown om de meest kwetsbare groep te beschermen. Ouderen hun gezondheid was meteen een prioriteit. Gelukkig volgde daarvoor snel financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. “Maar, dit is slechts tijdelijk”, merkt Ida Verleyen op. “We moeten goed nadenken over de volgende maanden en jaren. De financiële uitdaging reikt verder dan het overbruggen van een lagere bezettingsgraad of de aankoop van extra beschermingsmaterialen en ontsmettingsmiddelen.”  

Tot nu toe is de financiële impact van Covid19 voor GZA Zorg en Wonen beperkt. De vzw had te maken met lagere inkomsten door de opnamestop en het hoger aantal overlijdens. Er waren de extra kosten voor beschermingsmaterialen, schoonmaakproducten en ontsmettingsmiddelen. Maar voor beide werkte de Vlaamse overheid snel steunmaatregelen uit. We hebben als groep natuurlijk meer slagkracht. We kunnen samen aankopen en veranderingen met een heel team opvangen. Ik kan me voorstellen dat dit voor alleen opererende woonzorgcentra moeilijk is, zeker als je ook nog met een uitbraak wordt geconfronteerd. Hoe dan ook was onmiddellijke overheidssteun onontbeerlijk om aan de monsterprijzen voor persoonlijke beschermingsmaterialen en de bijhorende korte betalingstermijnen te kunnen voldoen. 

Ida Verleyen – Algemeen Directeur GZA Zorg&Wonen

Tot nu toe kregen slechts 5 van de 11 woonzorgcentra van de groep te maken met een besmetting in huis en werd idie centra maximum 20% van de bewoners getroffen. “We starten nu met een externe cohortafdeling om een volgende golf te kunnen opvangen. Dit om de (nieuwe) normale werking in de woonzorgcentra zo min mogelijk te verstoren, de emotionele druk bij de medewerkers wat te verlagen en besmette bewoners beter te kunnen verzorgen.” Dankzij de financiering van extra personeel kon GZA Zorg en Wonen de afgelopen zomermaanden extra jobstudenten inzetten en kregen de medewerkers tijd om wat te recupereren. De tweede jaarhelft van 2020 is echter een groter vraagteken. “De financiering voor leegstand wordt afgebouwd, terwijl onze bezettingsgraad maar traag stijgtBijkomend vraagt men de woonzorgcentra om zich voor te bereiden op het nieuw normaal, mét CovidDaarom investeren we in strategische stocks en willen we investeren in een mobiel teameen hygiënist en bijkomende ondersteuning voor de CRA’sExtra financiering blijft dus zeker welkom.”  

GZA Zorg en Wonen maakt zich nog geen onnodige zorgen, maar behoedt zich wel voor de financiële impact op langere termijn. “We verwachten dat de financiering de komende twee jaar gepenaliseerd zal worden door de lage bezettingscijfers in 2020 en de nasleep van Covid-19. Voor 2021 voorzien we een daling van het resultaat met 10 tot 20%. We hopen dus op nieuwe steunmaatregelen en die moeten we ook creatief durven inzetten. Investeren in menselijk kapitaal is essentieelHet vinden en motiveren van verpleegkundigen en zorgkundigen voor onze sector blijft de grootste uitdagingDe gekende structurele problemen moeten eindelijk worden aangepakt. Overheidssteun mag niet herleid worden naar ‘centen om corona te bestrijden’. We moeten naar de toekomst blijven kijken en streven naar een maatschappij met respect voor ouderen en met warme ouderenzorg.” 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *