34829319_l.jpg

Haal de verkiezingen naar het woonzorgcentrum

Bewoners van woonzorgcentra voelen zich vaak buitengesloten uit de samenleving daarom juicht het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk het voorstel toe om voor de komende gemeenteraadsverkiezingen mobiele kiesbureaus te installeren in woonzorgcentra. Er worden namelijk vaak volmachten afgeleverd door de bewoners van de Vlaamse woonzorgcentra. Zowel voor de personeelsleden als voor de bewoners zou dit een goede zaak zijn.  

Bewoners autonoom laten zijn in deze belangrijke kwestie

Ouderen in woonzorgcentra zijn nu vaker minder mobiel en door stemlokalen in te richten in de woonzorgcentra zelf, geven we de bewoners inderdaad maximaal de kans om zelf autonoom hun democratisch recht uit te oefenen in deze belangrijke kwestie. Het woonzorgcentrum kan hier zelf ook initiatief nemen en sensibiliseren plus zorgen voor een organisatorische omkadering. Zo kunnen er informatieborden op elke afdeling geplaatst worden en kan er een verkiezingsdebat georganiseerd worden. Ook kunnen we de bewoners vertrouwd maken met het werken met een computer en met het stemprogramma zelf. Zo hoeft het elektronisch stemmen ook geen belemmering meer te zijn.

Het woonzorgcentrum benadrukt zo meteen ook haar buurtfunctie

Door ook de buurtbewoners in het woonzorgcentrum hun stem te laten uitbrengen wordt er meer contact gelegd tussen de buurt en het woonzorgcentrum wat dan ook bijdraagt tot de positieve beeldvorming voor woonzorgcentra plus dit kan het isolement van de bewoners ook helpen te doorbreken.
 
 

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.