jessa*inplanting_zorganderstLR.png

Haalbaarheidsstudie duidt Salvator Plus site aan als beste locatie voor Jessa

Het Jessa Ziekenhuis wil investeren in een nieuwbouw. Een absolute noodzaak om als geaccrediteerd referentieziekenhuis de zorg te kunnen blijven bieden in een infrastructuur aangepast aan de noden van de patiënt. De infrastructuur op de huidige sites veroudert sterk terwijl het hier gaat om een van de grootste referentieziekenhuizen in Vlaanderen, waar elke dag 2750 patiënten over de vloer komen en 3100 medewerkers en 350 artsen werken. De afgelopen maanden werden, in opdracht van de raad van bestuur en de medische raad, 2 sites in Hasselt verder onder de loep genomen rekening houdend met de toekomstige noden van een ziekenhuiscampus. Een haalbaarheidsstudie van het studiebureau Sweco wijst de Salvator Plus site nu aan als de beste keuze.

Midden december werd beslist om het Jessa Ziekenhuis te bouwen in Hasselt. Hiervoor kwamen na een onderzoek van alle mogelijkheden 2 sites in aanmerking, zijnde de “Salvator Plus site” en de locatie “Pietelbeek Zuid”, twee gebieden die aan elkaar grenzen (zie plan hieronder). Het studiebureau Sweco werd door de raad van bestuur en medische raad aangeduid om de meest optimale inplanting van de toekomstige activiteiten van het Jessa Ziekenhuis te onderzoeken over één of beide sites. Beide sites werden onderzocht op hun individualiteit en hun complementariteit. Uit het onderzoek komt de Salvator Plus site naar voren als de beste optie voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis.

Algemeen directeur dr. Yves Breysem: “De studie van Sweco toont aan dat de Salvator Plus site voldoende plaats biedt om naast het acuut ziekenhuis ook alle mogelijke nevenfuncties (bijvoorbeeld huisartsenwachtpost en andere zorg gerelateerde functies) een plaats te geven én uit te breiden in de toekomst. Dit was een terechte bekommernis vanuit het artsencorps. Bovendien kan de bouw van het nieuwe ziekenhuis 7 tot 9 jaar sneller gerealiseerd worden op de Salvator Plus site omdat er geen wijzigingen nodig zijn aan het GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan) en het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan), in tegenstelling tot Pietelbeek Zuid. Wijzigingen die daarenboven qua timing en uiteindelijk resultaat heel wat extra onzekerheden in ons project zouden brengen. Daarnaast is de Salvator Plus site beter te ontsluiten en ligt de kostprijs van het volledige project lager. De uitgebreide site van Salvator Plus laat ook toe om met minimale hinder voor de bestaande campus te bouwen.”

 

Een overzicht van alle argumenten, aangehaald door het studiebureau:

  • Planologisch :  Salvator Plus is reeds ingekleurd als blauwe zone en er dient geen wijziging te gebeuren aan het het GRS (minimale duurtijd 4-6 jaar) of GRUP (minimale duurtijd 3 jaar). Er bestaat een onteigeningsplan, dat al deels in uitvoering is. Enkel de verdere stappen inzake de omgevingsvergunning dienen nog genomen te worden. Dat betekent dat de bouw van het nieuwe ziekenhuis op de Salvator Plus site tot 9 jaar sneller kan uitgevoerd worden in vergelijking met de Pietelbeek Zuid site. Bovenop het sneller up-to-date brengen van het patiënten comfort en het optimaliseren van de operationele werking van het ziekenhuis resulteert dit in een besparing van 18 miljoen euro omdat bijkomende investeringen in het bestaande ziekenhuis vermeden worden.
  • Oppervlakte : De uitbreiding van de huidige Salvatorsite naar de Salvator Plus site met de aankoop van gronden in het onteigeningsplan en de eventuele aankoop van bijkomende gronden is volgens de studie een haalbare kaart. De beschikbare oppervlakte is meer dan voldoende om naast het acute ziekenhuis ook heel wat nevenfuncties een plek te geven én uit te breiden in de toekomst. Hierbij werd rekening gehouden met een verdubbeling van het aantal en ook momenteel nog ongekende nevenfuncties.
  • Ontsluitbaarheid : De Salvator Plus site heeft een zichtbare ligging vanaf de autosnelweg en is direct ontsluitbaar. Als supra-regionaal ziekenhuis heeft Jessa hier nood aan. Stad Hasselt en AWV hebben een ontsluitingsplan klaar met een verbinding van het ziekenhuis met de afritten Hasselt Zuid en Oost, onder meer via een verbreding van de Voogdijstraat. Verder is er ook een bijkomende nieuwe ontsluiting voorzien via de grote ring (langs het industrieterrein Hellebeemden) voor een verbeterde toegang voor de inwoners en andere zorgpartners in Hasselt en ruime omgeving. Op korte termijn kan de site ontsloten worden vanuit de voorziene oplossing via de Voogdijstraat. Voor de verbreding van deze weg is de Stad reeds in een onteigeningstraject met de inwoners van die straat.
  • Kostprijs : De kost voor de realisatie op de Salvator Plus site is minimaal 25 miljoen goedkoper: de kosten voor de aankoop van de gronden en wegeniswerken zijn beduidend lager en we dienen ook minder uit te geven aan instandhoudingskost op onze bestaande gebouwen omdat men sneller kan verhuizen naar de nieuwbouw.  

“Om zeker te zijn dat we in de toekomst nog verder zouden kunnen uitbreiden, kan een uitbreidingzone met zorgeiland voorzien worden op Pietelbeek Zuid. Hier zouden we bepaalde extra nevenfuncties kunnen voorzien die niet direct naast het ziekenhuisgebouw moeten liggen zoals bijvoorbeeld assistentiewoningen of een zorghotel”, aldus Roel Cleenders, voorzitter raad van bestuur Jessa. Voor deze uitbreidingszone kan Jessa dan samen met de stad Hasselt de nodige stappen ondernemen.

De bouw van het nieuwe Jessa Ziekenhuis wordt één van de grootste nieuwbouwprojecten van ziekenhuizen in Vlaanderen. De kostprijs van deze nieuwbouw wordt geschat op 400 mio euro. Jessa streeft er naar de nieuwbouw volledig in gebruik te kunnen nemen rond 2027.

Een definitieve besluitvorming door de raad van bestuur en de medische raad volgt in de komende maanden. 

Bron: Jessa ziekenhuis – eigen berichtgeving

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwbrief.