Handboek ‘Werken met patiënten': draaiboek voor alle zorginstellingen

“Het handboek is een draaiboek voor alle zorginstellingen – ziekenhuizen, WZC, revalidatiecentra, psychiatrische ziekenhuizen, … – die met patiënten in aanraking komen, met als opzet het verbeteren en optimaliseren van de relatie met hun patiënten. De verschillende diensten binnen een zorginstelling moeten hen immers organisatie en ondersteuning bieden op verschillende gebieden: psychosociaal, administratief, financieel, godsdienstig, juridisch, familiaal,…”

Sociaal-juridisch perspectief

“De patiënt wordt in dit handboek op ruime wijze opgevat, gebaseerd op de omschrijving ervan in de Wet Patiëntenrechten. Het gaat over natuurlijke personen die van zorgverleners en administratief personeel in en buiten gezondheidscentra- en welzijnsvoorzieningen een bepaalde dienstverlening ontvangen. Dit is hoofdzakelijk gericht op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van hun gezondheid- en welzijnstoestand. Ook bewoners uit wzc’s worden voor de toepassing van dit handboek als ‘patiënt’ beschouwd.”
Het handboek vertrekt dus niet vanuit een medisch, wel vanuit een sociaal-juridisch perspectief. “De patiënt is immers onderhevig aan specifieke wet- en regelgeving, heeft specifieke noden en behoeften en de omgang met patiënten vereist een specifieke aanpak en organisatie.”

Transparante structuur

“Het boek wordt opgedeeld in twee grote delen: Algemene thema’s en Specifieke thema’s. De algemene thema’s zijn thema’s die omwille van hun breed karakter als een rode draad doorheen de specifieke thema’s lopen. Deze specifieke thema’s behandelen onderwerpen waarrond veel vragen en discussiepunten bestaan, zoals levenseindebeslissingen en orgaandonatie.”
Het boek is bovendien opgebouwd volgens een vast stramien. “Hierdoor wordt het een praktisch opzoekdoek met een hoge gebruikswaarde,” besluit Tine Mous.

Bert Verbeke

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.