Pierlet Noella

Dossier: Health Data in het ziekenhuis: good practices bij datateams van ZOL

Het klinische data science team van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) werd enkele jaren geleden opgestart na de implementatie van het ziekenhuisbrede elektronische patiëntendossier (EPD). Oorspronkelijk was het een eenmansoperatie, maar intussen bestaat het team uit zes IT’ers die doorgaans elk focussen op één bepaalde discipline: anesthesie, cardiologie…

“We verbeteren de dataregistratie in het EPD door waar mogelijk gestructureerde dataregistratie te faciliteren tegenover platte tekstregistratie”, legt hoofd van het data science team Noëlla Pierlet de werking uit. “In samenspraak met de artsen zoeken we naar een evenwicht tussen een gedetailleerde, gestructureerde registratie en een meer klassieke tekstregistratie. Zo proberen we kwalitatieve data te verzamelen die ook opgevraagd en gebruikt kunnen worden. We doen dat voor kwaliteitsprojecten, managementdoeleinden of op vraag van een arts die bijvoorbeeld de overlevingskansen van een patiënt wil kennen. Of wanneer een diensthoofd een verbetering wil van een zorgtraject, of wanneer overheden datasets opvragen.”

Klinische studies hangen af van de beschikbaarheid van secundaire data.

Noëlla Pierlet: “Ja, daarnaast leveren we inderdaad datasets aan voor klinische studies waaraan onze artsen meewerken, of datasets voor meer innovatieve vormen van secondary data use. Er is nu een machine learning project opgestart door cardioloog Pieter Vandervoort (UHasselt) waarbij we nagaan of we onze ECG data, al dan niet in combinatie met andere klinische data, kunnen gebruiken om mogelijke cardiologische complicaties te voorspellen.

We proberen dat allemaal te financieren door efficiëntiewinst, omdat het manueel opzoeken van data via datanurses – bijvoorbeeld voor studies – typisch een duur en arbeidsintensief proces is. Daarnaast proberen we middelen te verzamelen vanuit onderzoeksfondsen of Europese initiatieven om secondary data use te stimuleren.”

Zijn er op de zorgwerkvloer zichtbare projecten waar het data team mee aan de basis ligt?

Noëlla Pierlet: “We mikken vooral op goed omlijnde, relatief snel uitvoerbare trajecten die meerwaarde bieden en zichtbaar zijn. Zoals onze nieuwe toegangspoortjes met QR code die automatisch op basis van de covid-status van de patiënt in het EPD de bezoekerstoegang voor de patiënt sturen. Telkens wanneer we bestaande data kunnen inzetten om voor een bepaalde doelgroep een proces te verbeteren, zien we ook op andere diensten de interesse stijgen.

Nog een voorbeeld is het MICA-project, waarbij vanuit een vaste dataset die moet worden aangeleverd benchmarking mogelijk wordt tussen de verschillende intensieve diensten in Belgische ziekenhuizen. Door de registratie op IZ bij te sturen met gestructureerde datapunten en door maximaal in te zetten op elektronische extractie, hebben we een volautomatische aanlevering kunnen uitbouwen. Dat spaart heel veel manueel opzoekwerk uit.”

Het volledige interview met Noëlla Pierlet staat in ZORG Magazine 073, waar een volledig dossier te lezen is over de rol van artificiële intelligentie en data in de zorgsector. Abonnee worden doet u hier: https://zorgmagazine.be/events/abonnerenzorgmagazine/

Lees ook op ZORG Magazine:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.