Heropstart preventieve testen in residentiële zorgvoorzieningen

Vanaf volgende week kunnen woonzorgcentra en andere residentiële zorgvoorzieningen in Vlaanderen opnieuw preventief hun medewerkers testen op COVID-19. De preventieve testen gebeuren in voorzieningen die zich een gemeente bevinden waar er een verhoogde circulatie is van het virus. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg beveelt aan om preventief testen van medewerkers te overwegen wanneer de drempelwaarde van 100/100.000 inwoners overschreven wordt in de gemeente. De Taskforce onderstreept het belang van overleg met de lokale actoren uit de eerstelijnszone alvorens tot preventieve testen over te gaan. Naast preventief testen kunnen de voorzieningen ook zonder beperkingen blijven testen bij een vermoeden van besmetting of uitbraken.
Vorige week besliste de Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg om de preventieve testen van personeel in woonzorgcentra en andere residentiële zorgvoorzieningen tijdelijk op te schorten, in afwachting van meer testcapaciteit in de federale testlabo’s. Het federale testplatform meldt dat het vanaf volgende week de testcapaciteit verder kan opdrijven en voor Vlaanderen de meeste dagen minstens 4.000 testen voorziet. Daarmee kunnen de preventieve testen terug opstarten.
Zorgvoorzieningen met kwetsbare doelgroepen zullen wekelijks worden geïnformeerd over de drempelwaarde in hun gemeente. Zij zullen bij een overschrijding van deze drempelwaarde kunnen beslissen om over te gaan tot een preventieve testing van hun medewerkers. Er wordt aanbevolen om hierover in overleg te treden met de lokale actoren. De lokale actoren beschikken over bijkomende informatie rond de epidemiologische situatie in een gemeente die kan bijdragen tot een weloverwogen testbeleid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over clusters die de cijfers beïnvloeden, stijgende en dalende trends of de alarmfase waarin een bepaalde gemeente zich bevindt..
Aanvankelijk konden de zorgvoorzieningen een preventieve testronde doen wanneer er zich in hun gemeente een besmettingsgraad van 50 besmettingen per 100.000 inwoners voordeed. Door het stijgende aantal besmettingen de afgelopen weken in heel Vlaanderen kiest de Taskforce ervoor om nu meer te prioriteren en de preventieve testen te richten op voorzieningen in de meest risicovolle gemeentes. Bij verdere uitbreiding van de testcapaciteit kan die prioritering verder verruimd worden. Tegelijkertijd blijft het voor elke zorgvoorziening op elk moment mogelijk om onbeperkt te testen wanneer daar een aanleiding toe is, bijvoorbeeld een besmetting bij een bewoner of personeelslid.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.