Herstel & Balans® verbetert levenskwaliteit revaliderende kankerpatiënten

“Het groepsprogramma Herstel & Balans® is een vorm van wetenschappelijk onderbouwde oncologische revalidatie,” opent Eva Maertens, onco-psychologe van de Borstkliniek van AZ Sint-Blasius Dendermonde. “Het programma is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het bevorderen van het lichamelijk en psychisch herstel. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel patiënten tijdens en na de behandeling met klachten kampen zoals bijvoorbeeld vermoeidheid, conditieverlies, pijn, emotionele instabiliteit en depressie.”
 
Bevorderen zelfredzaamheid
 
Herstel & Balans® betreft een multidisciplinair ambulant modulair groepsprogramma met individuele differentiatie bestaande uit lichaamstraining, psycho-educatie en gestructureerd lotgenotencontact. “Het programma staat open voor volwassen (ex) kankerpatiënten , die de primaire behandeling – heelkunde, chemotherapie, radiotherapie – afgerond hebben met perspectief op langdurig herstel. Deelnemers aan het programma komen gedurende 12 weken twee keer per week bijeen in een groep van 8 tot 12 personen. De bewegingsmodule is gericht op conditieverbetering, balans en coördinatie, maar ook het leren omgaan met vermoeidheid. In de fysieke training wordt elke deelnemer individueel benaderd. Het psychosociale deel van de revalidatie omvat een aantal themabijeenkomsten gericht op onderwerpen als vermoeidheid, controle, omgaan met spanning en verwerking. Hiermee is het programma gericht op de samenhang tussen lichamelijke en psychosociale aspecten van welzijn, ziekte en gezondheid,” legt Eva Maertens uit. “Vanwege het bevorderen van de zelfredzaamheid en reïntegratie, en het hervatten van het dagelijks leven opteren we voor een ambulant programma. De fysieke sessies gaan door in Meirdam Sport, een sport-, ontmoetings- en fitnesscentrum te Dendermonde.” Jan Decloedt, coördinator van de Borstkliniek van het AZ St-Blasiu, stelt dat een locatie op afstand de curratieve setting benadrukt en bovendien de gelegenheid biedt deze af te stemmen op de specifieke noden van de oncologische patiënt. Het revalidatieprogramma van het AZ Sint-Blasius zorgt aldus zo voor een heel eigen versie van Herstel en Balans, met focus op transmurale werking.
 
Onder licentie
 
Het programma is enkel onder licentie uitvoerbaar. “Licentieverstrekking staat garant voor de kwaliteit van het programma, opgesteld door de Stichting Herstel & Balans. In België verkregen totnogtoe in totaal 5 ziekenhuizen de licentie: het Algemeen Ziekenhuis Middelheim (Antwerpen), het Universitair Ziekenhuis Brussel, Virga Jesseziekenhuis – Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie (Hasselt), het Algemeen ziekenhuis Damiaan (Oostende) en het AZ Sint Blasius (Dendermonde).” In het AZ Sint-Blasius wordt het programma deels vergoed door sponsoring en subsidies: de deelnemers betalen een éénmalige bijdrage van 96 euro.

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.