Typ om te zoeken

In the spotlight Innovatie Overige

Herstel na Covid-19

Delen

Met het project Herstel na Covid-19 richt CM zich op mensen die de ziekte doormaakten maar zich nog niet de oude voelen. Ergotherapeuten maken je dagelijkse leven makkelijker met handige tips. Tijdens het webinar van 23 november kom je alles te weten over werkhervatting na Covid-19 en op de website lees je betrouwbare info en tips en tricks over het virus.

‘De bedoeling van Herstel na Covid-19 is om ex-patiënten zo goed mogelijk te helpen bij hun herstel’, zegt Sofie Martino van gezondheidsfonds CM. ‘We mikken vooral op mensen die thuis zijn uitgeziekt maar nog steeds problemen ondervinden. Uit onze research blijkt dat nog veel ex-patiënten kampen met vermoeidheid, kortademigheid en verwardheid.’

‘Op onze website hebben we alle informatie gebundeld. We proberen mensen wegwijs te maken doorheen de administratieve rompslomp.’ Naast betrouwbare informatie, tips en tricks over het virus, vind je er informatie over terugbetalingen en tegemoetkomingen voor je ziektekosten. Je komt er ook te weten hoe ergotherapie je kan helpen.

Werken na een coronabesmetting

‘Samen met onze partnerorganisatie Samana hebben we uitgezocht welke vragen er spelen bij mensen die Covid-19 doormaakten. Zo merkten we dat heel wat mensen vragen hebben over werkhervatting na de ziekte.’  Heb je geen idee wat je moet regelen om opnieuw aan het werk te gaan? Of heb je praktische vragen over de ziekte-uitkering? Op 23 november organiseert CM het webinar Wat met werken na een coronabesmetting? Daarin krijg je een algemene toelichting rond langdurige arbeidsongeschiktheid, de regelgeving over werkhervatting, progressieve werkhervatting en de erkenning van beroepsziektes.

‘Vaak merken we dat mensen die thuis uitgeziekt zijn, niet zo snel hulp zoeken voor hun klachten. Ze weten niet waar ze terechtkunnen en kennen het aanbod niet. Ergotherapie is bijvoorbeeld een meerwaarde voor de doelgroep. Met de juiste begeleiding leren ex-patiënten omgaan met hun eventuele beperkingen.’

Aangenamer wachten

Ook ergotherapeut Inge Claessens ziet de meerwaarde van ergotherapie in. ‘Ik merk dat sommige mensen na hun besmetting wachten tot hun klachten vanzelf voorbij gaan. Met tips en kleine aanpassingen kun je dat wachten aangenamer of soms zelf korter maken.’

‘Met ergotherapie streven we naar het zelfstandiger functioneren tijdens het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten. Samen bekijken we welke activiteiten je uitvoert vanaf je opstaat tot je weer gaat slapen en welke problemen je hierbij ondervindt.’ Een ergotherapeut kan je uitleggen hoe je de activiteiten anders kunt uitvoeren. Al dan niet met kleine hulpmiddelen of aanpassingen.

Mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt, kampen achteraf vaak met vermoeidheid. ‘Energiemanagement is voor hen waardevol. Ik geef tips met hoe je kunt omgaan met het minder goed kunnen van de taken die vroeger wel lukten. Je kunt activiteiten bijvoorbeeld opsplitsen in deeltaken. Je hoeft niet alles in één klap van begin tot einde afhandelen. Het helpt al veel om een taak te spreiden over tijd.’ Ook als je last hebt met geheugenproblemen heeft de ergotherapeut tips voor je. Werk bijvoorbeeld eens met kleefbriefjes, een goede kalender of een aangepast werkschema.

Traject op maat

Iedereen kan aanspraak doen op ergotherapie. Je kunt een traject op maat verwachten. Na aanmelding via de Zorglijn of website van CM, neemt Inge of één van haar collega’s contact met je op. ‘Aan het begin van het traject sturen we een activiteitenschema door. Daarop kunnen ex-patiënten scores geven aan de mate van vermoeidheid of kortademigheid bij bepaalde activiteiten. Daarop baseren we onze doelstellingen die we op het einde van jouw traject willen behalen.’

Bij de ene persoon komt de ergotherapeut wat vaker langs dan bij de andere. Ook de duur van het traject verschilt bij iedereen. ‘Bij sommigen duurt het traject anderhalve maand terwijl iemand anders maar twee weken nodig heeft. Niet iedereen heeft dezelfde behoeftes. De ene heeft genoeg aan een lijst met tips om toe te passen. De andere heeft er graag wat meer begeleiding bij. Het traject eindigt als beide partijen tevreden zijn of als we merken dat we niet meer verder geraken. Het laatste deel van een traject is een evaluatiemoment.’ In de provincie Limburg loopt tot december een testfase van Herstel na Covid-19. Na de begeleiding en het evaluatiegesprek, volgt daar nog een extra bevraging.

Ga voor meer informatie naar www.cm.be/herstel-na-covid.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *