Typ om te zoeken

In the spotlight Ziekenhuizen

Het aantal nieuwe besmettingen stijgt in het Brussels Gewest

Delen

In het Brussels Gewest werd er een aanzienlijke toename van het aantal positieve gevallen geregistreerd. De eerste verklaring? De terugkeer van reizigers uit rode zones.

Vorige week hebben we een aanzienlijke toename van het aantal besmettingen vastgesteld in het Brussels Gewest: een stijging van 76% ten opzichte van de week van 28 december. De 14-daagse incidentie (aantal besmettingen in 14 dagen/100.000 inwoners, voor de periode van dag-10 tot dag-4) is gestegen tot 196, tegenover 150 aan het begin van 2021. Hoewel de cijfers van het Brussels Gewest in vergelijking met de andere gewesten nu nog tot de laagste van het land behoren, moeten we onze inspanningen blijven verderzetten en waakzaam blijven om het risico op bijkomende nieuwe besmettingen te beperken.

Nieuwe besmettingen vooral gerelateerd aan reizen naar rode zones

Er bestaat een verband tussen enerzijds de stijging van het aantal nieuwe infecties en anderzijds het aantal personen dat terugkeert uit een rode zone en het aantal ingevulde PLF-formulieren (Passenger Locator Form). Zo werden er tussen 1 en 10 januari 41.800 “PLF’s” geregistreerd in het Brussels Gewest. Dat komt neer op 70% van het totaal aantal PLF’s in België gedurende deze periode. De verklaring hiervoor ligt in het internationale karakter van de Brusselse bevolking.

Bijgevolg is het aantal uitgevoerde tests ook gestegen van gemiddeld 2.100 tests per dag naar een gemiddelde van 5.000 tests per dag. Onze 7 testcentra hebben afgelopen weekend hard gewerkt om 5.500 tests uit te voeren op zaterdag 9 januari en 6.500 tests op zondag 10 januari. In totaal werden er in een week tijd 38.000 tests uitgevoerd. Om aan de vraag te kunnen voldoen, heeft de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie trouwens op 2 januari in samenwerking met de NMBS en het Rode Kruis een nieuw testcentrum geopend in het station Brussel-Zuid, waar aankomende internationale treinreizigers terecht kunnen.

De toename van het aantal personen dat positief test op Covid-19 kan in verband gebracht worden met de stijging van het aantal geteste personen, die op haar beurt verband houdt met het aantal reizigers dat terugkeert uit rode zones. We hebben trouwens een grote toename van het aantal nieuwe Covid-19-besmettingen vastgesteld in de Brusselse gemeenten waar de meeste PLF-formulieren werden ingevuld. Het gaat onder andere om de Stad Brussel, Etterbeek, Elsene, Sint-Gillis en Sint-Pieters-Woluwe.

Waakzaamheid is geboden

De terugkeer uit rode zones heeft het aantal tests in het Brussels Gewest dus meer dan verdubbeld. Aangezien het aantal positieve tests van terugkerende reizigers rond de 3% schommelt, daalt de positiviteitsratio naar 4,6%, tegenover 6,5% begin januari. Hoewel deze ratio lager ligt dan het Belgisch gemiddelde, moeten we zeer voorzichtig blijven. Vooral met personen die terugkeren van een reis moeten we opletten, om te vermijden dat zij nieuwe besmettingen ons land binnenbrengen. We moeten waakzaam blijven en nog meer inspanningen leveren om te voorkomen dat de nieuwe variant van het virus, die woedt in het Verenigd Koninkrijk en besmettelijker is dan de variant die wij kennen, voet aan grond krijgt in België.

Onze teams blijven de positieve gevallen onderzoeken om hun oorsprong te bepalen en de verspreiding van eventuele nieuwe haarden in te dijken.

Het is daarbij van cruciaal belang dat terugkerende reizigers de nieuwe gezondheidsmaatregelen naleven, en dan met name de verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Zo kunnen we de verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegengaan en een 3de golf vermijden. In Brussel hebben we een specifieke procedure voor de opvolging van en bijstand aan reizigers uit rode zones. Die bestaat erin dat ze worden gecontacteerd om hen te herinneren aan de regels die in hun geval gelden: quarantaine, een test op dag 1 en een test op dag 7.

Daarom gaan de field agents sinds 6 januari ook langs bij de mensen met precies dit doel voor ogen: informeren/sensibiliseren over de quarantaine en de twee verplichte tests. Concreet bezoeken 20 medewerkers willekeurig gekozen personen die terugkeerden uit een rode zone en die niet telefonisch bereikt konden worden. Ter plaatse herinnert de field agent de mensen aan de gezondheidsmaatregelen die zij moeten respecteren en/of hij legt deze op een voor hen begrijpelijke manier uit. De bedoeling is hen hulp en bijstand te bieden.

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *