Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV schoolt zorgbuddy’s om tot zorgprofessionals

In samenwerking met scholen leidt het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV zorgbuddy’s met zorgpotentieel op om knelpuntberoepen in te vullen

Brugge, 23 september 2021 – Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV werkte samen met verpleegschool ZoWe en CVO SVG volwassenenonderwijs een uniek werkplekleerprogramma uit om zorgbuddy’s om te scholen tot gediplomeerde zorgmedewerkers. Begin september startten een dertigtal geselecteerden hun opleidingstraject tot logistiek assistent zorg of verpleegkundige.

Help de helpers

Sinds maart 2020 zetten de coronamaatregelen heel wat sectoren herhaaldelijk op non- actief, terwijl de zorgsector net extra onder druk stond. Van overheidswege bood het project ‘Help de helpers’ een mogelijkheid om beide problematieken op elkaar af te stemmen: wie dat wilde, kon zich opgeven als ‘zorgbuddy’. Na een spoedopleiding werden de zorgbuddy’s ingeschakeld om vooral praktische taken te vervullen ter ondersteuning van de zorgprofessionals.

Zorgpotentieel en interesse

Bij de tientallen zorgbuddy’s die het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV op die manier inzette, merkte het ziekenhuis behoorlijk wat zorgpotentieel. Omgekeerd gaven heel wat zorgbuddy’s interesse in een verdere toekomst in de zorg aan. Het verpleegkundig departement zag daarin een uitgelezen kans om tekorten voor knelpuntberoepen in te vullen, met mensen die bovendien vertrouwd waren met de werking binnen het ziekenhuis. Ze vonden met deze win- winsituatie gehoor bij de personeelsdienst en kregen de nodige ondersteuning vanuit de directie.

Unieke werkplekleerformule

In samenwerking met ZoWe verpleegkunde en CVO SVG volwassenenonderwijs stippelde het ziekenhuis unieke werkplekleertrajecten uit voor grondige omscholing tot logistiek assistent zorg, zorgkundige of gegradueerd verpleegkundige. De opleiding tot logistiek assistent zorg duurt 1 jaar, zorgkundige – iemand die een beperkt aantal zorgtaken uitvoert ter ondersteuning van de verpleegkundigen – word je na 1,5 jaar, maar ook reeds na 1 jaar verpleegkunde en de opleiding tot verpleegkundige neemt 3 jaar in beslag. De werkplekleerformule houdt een deeltijds contract als werknemer van het ziekenhuis in plus één lesdag per week. Alle arbeidstijd geldt bovendien als stagetijd.

Een hart voor de zorg

Omdat ook heel wat eigen werknemers van het ziekenhuis en dan vooral de technisch beambten zich graag wilden bijscholen, besloot het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV om deze opleidingskansen ook naar hen toe open te stellen. Er waren twee voorwaarden: een positief selectiegesprek waaruit de nodige motivatie bleek en een positieve evaluatie van de zorgbuddy of werknemer in diens huidige functie. Met andere woorden: hadden de kandidaten echt ‘een hart voor de zorg’ en wel in die mate dat ze er een intensieve studie- werk-privécombinatie willen en kunnen voor opbrengen?

Uiteenlopende achtergronden

Begin september vatten 21 personen de opleiding aan tot logistiek assistent zorg en acht personen de opleiding tot verpleegkundige. De aantallen zijn mooi verdeeld over de campussen Henri Serruys en Sint-Jan: vijf logistiek assistenten en drie verpleegkundigen komen uit de Oostendse campus, zestien logistiek assistenten en vijf verpleegkundigen uit de Brugse. Hun leeftijden variëren van prille twintigers tot jonge vijftigers. Ongeveer twee derde van hen zijn zorgbuddy’s, met heel uiteenlopende achtergronden en opleidingsgraden, van horeca en retail tot langdurig werklozen of mensen uit de reissector.

Instroom van zorgmedewerkers

Logistiek assistenten zorg die de opleiding met succes voltooien, krijgen via de gebruikelijke selectieprocedure meteen de kans om een vacature in te vullen of vloeien terug naar hun oorspronkelijke baan en komen in de werfreserve terecht. De verpleegkundigen kunnen na één jaar opleiding aan de slag als zorgkundige om vanuit die functie hun opleiding verder te zetten.

Volgens stagecoördinator zorg Thierry Claeys is het project zeker voor herhaling vatbaar:

“We hebben er alle vertrouwen in dat al wie de huidige selectie haalde een waardevolle match vormt met de gekozen zorgfunctie en de opleiding ook met succes zal voltooien. Na afsluiting van de inschrijvingen eind mei kon dit aanbod trouwens nog op het nodige succes rekenen: sindsdien kwamen er een tiental extra aanvragen. We zullen de werkplekleerformule zeker evalueren en de mogelijkheden bekijken om deze vorm van instroom ook naar de toekomst toe te behouden, in dezelfde vorm of eventueel een variant erop.”

Over het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers.

Daarom zorgt het ziekenhuis voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen. Het ziekenhuis neemt bovendien initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.

LEES OOK:

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.