Typ om te zoeken

In the spotlight Woonzorgcentra

Het belang van de persoonsgerichte visie

Delen

In 2018 werd Mintus, de welzijnsvereniging van OCMW Brugge, opgericht. Mintus overkoepelt alle zorgdiensten, waaronder zeven woonzorgcentra (WZC). WZC De Vliedberg richt zich in het bijzonder op de residentiële zorg voor personen met dementie (PmD). Binnen het woonzorgcentrum kiezen ze al sinds 2011 voor de persoonsgerichte zorgvisie van Tom Kitwood, een Britse gerontoloog. Ook de andere WZC’s van Mintus hebben dit zorgmodel overgenomen.  

Het voordeel van Kitwoods visie is de eenvoud van het behoeftemodel. Er worden vijf psychologische behoeften bij personen met dementie vooropgesteld. Zij zijn de referentie voor alle handelingen, acties en zorginterventies bij de bewoners in kwestie. Indien aan één of meerdere behoeften wordt voldaan, zorgt het voor een verhoogd welbevinden bij personen met dementie.  

In haar WZC’s benadrukt Mintus bovendien het belang van het initiatief van de medewerkers: zij zijn de spilfiguren die het verhoogd welbevinden mogelijk maken. Luc Anckaert (2006) vat dit samen als: “Er is altijd een jij nodig, die van mij een ik maakt”. Uit ervaring weten ze bij Mintus dat de tegemoetkoming aan de behoeften van bewoners, kan door kleine dagelijkse dingen. De veelheid en het ‘steeds terugkeren’ van een goed gevoel verhoogt het welzijn van de bewoners. In hun WZC’s focussen ze daarom op maximale toepassing van persoonsversterkende acties (PV). 

Kitwood omschreef die PV’s als ‘specifieke acties die rekening houden met de behoeften van de bewoners en die hun persoon-zijn in stand houden’. De toepassingen van 17 PV’s vergt geen extra tijd of moeite. Zodra een bewoner zijn intrek neemt in het WZC vragen ze consequent aan de bewoner of mantelzorgers, welke persoonsversterkende acties het welzijn van de betrokkene kunnen verhogen. De acties kunnen tijdens het verblijf wijzigen, uitbreiden of vernieuwen. De bewoner met dementie houdt in de mate van het mogelijke de regie over zijn of haar welzijn in handen. 

Tijdens het bewonersoverleg en andere besprekingen is het zoeken naar gepaste PV’s prioritair. In die context ging in WZC De Vliedberg in september 2019 voor het eerst Dag Wereld van Dementie!’ door. Het evenement was een interactieve belevingswandeling in Kitwoods persoonsgerichte visie.  

Op zaterdag 14 maart vindt in De Vliedberg een tweede studiedag over Persoonsgerichte zorg ‘anno 2020’ plaats. Naast de interactieve belevingswandeling demonstreren ze ook de laatste wetenschappelijke inzichten over Kitwoods visie. Ze tonen hoe ze op de werkvloer kunnen worden toegepast.  

Op zondag 15 maart 2020 is het in Vlaanderen de Dag Van de Zorg. De focus ligt op werken in de zorgsector. Mintus Brugge kiest ervoor om ‘Dag Wereld van Dementie!’ opnieuw te organiseren. Zo willen ze benadrukken dat werken in de zorg draait om het integrale leven en welzijn van de medewerkers en bewoners van een WZC.  

Meer informatie vind je op www.mintus.be/dagvandezorg 

Nog vragen over dit artikel? 

Karl Devreese
Verantwoordelijke welzijn WZC De Vliedberg
[email protected]
T 050 32 67 06 

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *