Typ om te zoeken

Finance In the spotlight

Het RIZIV vergoedt kinesitherapie via een mobiele applicatie

Delen

Het verzekeringscomité van het RIZIV zette het licht op groen voor de vergoeding van een behandelplan voor kinesitherapie met de ondersteuning van een mobiele toepassing. Het is voor het eerst dat de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging de behandeling met een mobiele toepassing of ‘app’ vergoedt. De app MoveUp ondersteunt zorgverleners en patiënten bij de behandeling na een totale primaire heup- of knieprothese.

Kwalitatieve revalidatie met de hulp van een app

In 2018 werden 23.540 heupprothesen en 24.289 knieprothesen geplaatst. Dat zorgt bij deze patiënten voor een intensieve periode van revalidatie. De toepassing laat toe om een ondersteuning op afstand te voorzien voor patiënten en zorgverleners. Wanneer nodig zal nog steeds een fysiek contact plaatsvinden.

De terugbetaling gebeurt via het afsluiten van een overeenkomst door het RIZIV met zorgverleners (ziekenhuizen en kinesitherapeuten).

In een eerste fase die start op 1 oktober 2020 zal de terugbetaling beperkt zijn voor patiënten die wensen mee te werken aan een klinische studie die wordt uitgevoerd in 15 ziekenhuizen: een vergelijking van revalidatie volgens de klassieke methode van zorgverlening en revalidatie met ondersteuning van de mobiele applicatie.

Het RIZIV financiert deze studie, die de UZ Gent coördineert, onder toezicht van het KCE.

Vanaf september 2021 zullen we de terugbetaling uitbreiden tot andere patiënten.

Veilig en betaalbaar

De terugbetaling van deze behandeling omvat:

  • de intake tijdens de preoperatieve fase door de kinesitherapeut waarin de werkwijze van de behandeling met mobiele app wordt toegelicht
  • Het gebruik van de mobiele applicatie door de patiënt en zorgverleners, de toebehoren (wearable, tablet, etc.) en technische ondersteuning (bijv. helpdesk voor de patiënt, digitale analyse van de gegevens, …)
  • De noodzakelijke behandeling en opvolging door de kinesitherapeut, waar nodig met fysiek contact.

Patiënten die gebruik willen maken van dit systeem, geven hun toestemming (informed consent). Dankzij deze overeenkomst is er voor de patiënt geen extra kost voor het gebruik van deze toepassing bij hun revalidatie. Er zijn geen supplementen mogelijk, ook niet voor de ter beschikking gestelde materialen. De overeenkomst heeft tot doel een rationele en kwalitatieve inzet van onze middelen.

Belangrijk is dat de mobiele applicatie een rapporteringsmodule bevat met patiëntenbevindingen (PROMS – patient related outcomes measures). De producenten van de mobiele applicatie zijn gehouden om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling te publiceren voor de start van de overeenkomst. Hierdoor wordt de privacy van de patiënt maximaal gewaarborgd.

Niet zomaar een app

Wij willen de mogelijke meerwaarde voor de zorgverlener en de patiënt nagaan van een behandeling met ondersteuning van een mobiele toepassing op basis van de doeltreffendheid en de kostenefficiëntie van die werkwijze.

Sinds oktober 2018 kunnen de producenten van mobiele gezondheidsapplicaties zich aanmelden bij Mobile Health Belgium (www.mhealthbelgium.be). Dit is een initiatief van minister van sociale zaken De Block en wordt ondersteund door het RIZIV, het Fagg, het eHealthplatform, de Fod Volksgezondheid en de sectorfederaties Agoria en BeMedTech.

Aan de hand van een validatiepiramide wordt beoordeeld of de toepassingen voldoen aan deze voorwaarden. Enkel applicaties die beschikken over de level 1 en 2 van de validatiepiramide kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming door het RIZIV. Het hoogste niveau van deze validatiepiramide (M3) heeft betrekking op de terugbetaling van mHealth-toepassingen. Om dit te bereiken moet de toepassing een duidelijke toegevoegde waarde hebben vanuit gezondheids-economisch standpunt.

We ontwikkelen hiervoor samen met onze partners een aangepast financieringsmodel. Het is belangrijk dat deze applicaties niet op zichzelf bestaan, we gaan dus na of de applicatie een plaats heeft in een breed behandelplan.

Meer info:

Telegeneeskunde en mhealthtoepasingen

Laat een commentaar na

Your email address will not be published. Required fields are marked *