hict-congres

De zorgsector is meer dan ooit onderhevig aan ‘change management’. Dit thema liep als een rode draad doorheen het hict-congres dat plaatsvond op 8 oktober in Brugge. Directieleden van ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven en toeleveranciers in de zorgsector bogen zich over het toekomstige gezondheidsbeleid. Actual Care geeft een overzicht van enkele conclusies rond belangrijke thema’s.

Kost van medicatie versus waarde van behandeling

 
Bij de keuze tussen verschillende behandelingen, spelen ook de kosten van medicatie een belangrijke rol. Beslissingen uitsluitend gebaseerd op geneesmiddelenkosten staan tegenover een holistisch denken dat met meerdere facetten rond een behandeling rekening houdt. Dit kan leiden tot beslissingen die hogere kosten veroorzaken. Goedkopere geneesmiddelen kunnen eveneens zorgen voor hogere kosten in gebieden waar tot voorheen geen rekening mee werd gehouden. Voor ziekenhuizen is het zaak om een bewustwordingsproces op gang te brengen bij multidisciplinaire teams door gebruik te maken van voorbeelden van holistisch denken uit de praktijk. Het komt er op aan om clusters te creëren binnen een ziekenhuis die verantwoordelijk zijn voor een holistisch budget. IT-tools kunnen processen en kosten in kaart brengen waaruit gegevens rond patiëntenresultaten komen. Ziekenhuizen moeten vooral leren om in processen te denken wanneer ze een ziekte behandelen.
 
De toekomst van ICT in de gezondheidssector
 
De centrale vraag binnen deze werkgroep was hoe ICT ziekenhuizen kan volgen en steunen in een periode van steeds krappere budgetten, toenemende overheidsdruk en veeleisende patiënten. Duidelijk is wel dat er geen standaard bestaat in het ICT-beleid van ziekenhuizen noch op nationaal of departementaal niveau. Het conceptualiseren van processen is nog maar net begonnen, maar vernieuwingen worden niet echt beloond. Er is geen nood aan nieuwe technologieën, wel is er de vraag: hoe moeten bestaande IT-systemen worden aangewend?
 
Corporate governance in de gezondheidssector
 

Ziekenhuizen, getekend door fusies, schaalvergrotingen en daarmee samenhangende sluitingen, zijn voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om hun sector veilig te stellen. Hoe kan de druk die dit uitoefent op de strategische oriëntatie, het management en het bestuur verlicht worden? Diverse factoren spelen hierbij een rol. Zo is er enerzijds een groeiende internationalisering en commercialisering van de zorgsector en is er anderzijds een starre wetgeving die veranderingen in de weg staat. In ieder geval is zeker dat nieuwe beleidsmodellen nodig zijn om samen te werken met of om te gaan met private partners/concurrenten. Om dit alles te realiseren zijn er nieuwe afspraken nodig betreffende het bedrijfsbeleid: change management van het bestuur is daarbij een must. Wellicht is het ook nodig om verschillende competenties te (her)definiëren binnen ziekenhuisdirecties. Ziekenhuizen moeten duidelijke doelstellingen bepalen en nieuwe structuren enten op hun strategie. Daarnaast moeten ze hun schaalgrootte en kwaliteit verhogen. Last but not least: ziekenhuizen moeten transparante resultaten voorleggen zowel op kwalitatief als financieel vlak.

Bert Verbeke

Lees ook

Wil je op de hoogte blijven van het laatste zorgnieuws?

Wens je up-to-date te blijven van het laatste zorgnieuws en leerrijke events?
Schrijf je dan hier in en ontvang 2-wekelijks onze nieuwsbrief.